Ga direct naar de content

Vermogen van directeuren-grootaandeelhouders

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 17 2017

■ Noortje Pouwels-Urlings en Jeroen Nieuweboer (CBS)

In vergelijking met werknemers en zelfstandig ondernemers hebben directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) fors meer vermogen: niet alleen in hun bedrijf, maar ook in hun woning en financiële bezittingen. Begin 2015 is het doorsneevermogen van een dga 370.000euro. Zelfstandig ondernemers en werknemers hebben beduidend minder vermogen, met respectievelijk 91.000 euro en 17.000 euro. Het betreft alleen personen voor wie het inkomen uit directeur-grootaandeelhouderschap, de zelfstandige onderneming of arbeid de voornaamste inkomensbron is.

Het bedrijfsvermogen vormt het belangrijkste vermogensbestanddeel van dga’s. Vier van de vijf dga’s hebben een bedrijfsvermogen met een doorsneewaarde van 267.000 euro. Het bedrijfsvermogen is daarmee goed voor de helft van de totale bezittingen (figuur). Van de zelfstandig ondernemers beschikt 92 procent over bedrijfsvermogen, maar ligt de gemiddelde waarde met 16.000 euro flink lager. Het bedrijfsvermogen vormt bij hen een kwart van de totale bezittingen. Werknemers beschikken logischerwijs over weinig bedrijfsvermogen, voor hen is een eventuele eigen onderneming een bijverdienste.

Er zijn grote verschillen in de verdeling van het bedrijfsvermogen. Zo’n 28 procent van de zelfstandig ondernemers heeft negatief of geen bedrijfsvermogen, een klein deel (2,5 procent) heeft meer dan een miljoen vermogen. Bij dga’s is de verdeling anders dan bij zelfstandig ondernemers: bijna twintig procent van de dga’s heeft een negatief of geen bedrijfsvermogen, terwijl acht procent meer dan twee miljoen euro heeft. Het hoogste bedrijfsvermogen is te vinden bij dga’s met personeel. Zij hebben begin 2015 een doorsneebedrijfsvermogen van 335.000 euro tegen 221.000 euro bij dga’s zonder personeel.

Naast de bezittingen zijn er ook schulden, vooral hypotheekschulden. Bij werknemers bedraagt de hypotheekschuld 92 procent van de totale schuld die ze hebben, bij zelfstandig ondernemers is dat 85 procent, maar bij dga’s is dit met 65 procent veel lager. Dga’s hebben daarentegen het vaakst een hypotheekschuld, die met doorsnee 310.000 euro tevens het hoogste is.

Auteurs

Categorieën