Ga direct naar de content

Statistiek: Minder huizen onder water

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 12 2016

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is het aantal huishoudens met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de eigen woning alleen maar gestegen. Vanaf 2014 is het tij gekeerd, vooral als gevolg van de stijging van de huizenprijzen. Het aantal huishoudens met een woning die onder water staat is in dat jaar met 84.000 gedaald tot bijna 1,4 miljoen in 2015. Bij de fiscale hypotheekschuld wordt geen rekening gehouden met opgebouwde spaar- en beleggingstegoeden, die de schuld kunnen verminderen. Bij de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning staat begin 2015 nog zo’n 32 procent van de woningen onder water.

Bij 2,1 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2015 hoger dan de fiscale hypotheekschuld. Dit is aanzienlijk minder dan in 2008, maar nog altijd bij bijna de helft van de eigenwoningbezitters. Daarnaast hadden 814.000 huishoudens een eigen woning zonder hypotheekschuld, een toename van 70.000 ten opzichte van 2014.

Jongere huishoudens zijn oververtegenwoordigd in de groep woningbezitters met onderwaarde. Zo heeft 65 procent van de woningbezitters met een hoofdkostwinner onder de 45 jaar een woning met onderwaarde. Vaak is de woning vlak voor de crisis gekocht en is pas een klein deel van de hypotheekschuld afgelost. Bij huishoudens met een hoofdkostwinner tussen 30 en 35 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 75 procent van de gevallen lager dan de hypotheekschuld. Het zijn voornamelijk deze jongere huishoudens die bij (gedwongen) verkoop van de woning het risico lopen met een restschuld te blijven zitten.

Bij oudere huishoudens speelt een mogelijke restschuld nauwelijks. Begin 2015 had 45 procent van de 65-plussers met een eigen woning geen hypotheekschuld, had 51 procent overwaarde en was er slechts bij 3 procent sprake van onderwaarde.

Auteur

Categorieën