Auteur

Kai Gidding

Druk woonlasten groot bij alleenstaande huiseigenaren

In 2021 was het deel van het besteedbaar inkomen dat woningeigenaren kwijt zijn aan woonlasten (woonquote) gemiddeld 23,4 procent. Achter dit gemiddelde gaan echter grote verschillen schuil. In 2022 nemen de woonlasten hoogstwaarschijnlijk toe door de snel stijgende energieprijzen en hypotheekrentes. Welke groepen huishoudens zijn het meest kwetsbaar voor deze stijgende woonlasten?

Lagere bestedingen huishoudens in 2020, ondanks hoger inkomen

De bestedingen van huishoudens zijn in het eerste jaar van de coronacrisis substantieel achtergebleven bij hun inkomens. Terwijl het inkomen hoger lag dan in 2015, waren de bestedingen lager.

Belastingdruk loopt niet lineair op met financiële positie

Nederland kent een progressief belastingstelsel, maar het blijkt dat het verband tussen belasting- en premiedruk enerzijds en welvaart anderzijds niet helemaal evenredig loopt.

Hoofdkostwinners goed voor ruim 60 procent van inkomen

Voor het eerst brengt het CBS in kaart hoe het huishoudensinkomen is opgebouwd uit de inkomens van de afzonderlijke leden. Gemiddeld blijkt ruim zestig procent van het bruto inkomen huishoudens afkomstig van de hoofdkostwinner.

Aanzienlijke verschillen in koopkrachtgroei lage inkomens

Huishoudens die zich in de afgelopen tien jaar onafgebroken in een kwetsbare financiële situatie bevonden, hebben nauwelijks aan koopkracht gewonnen. De koopkracht van deze groep was in 2018 in doorsnee nog geen procent hoger dan in 2009. De spreiding in de koopkrachtontwikkeling was echter aanzienlijk.

Ruim 30.000 huishoudens ver onder armoedegrens in 2018

In 2018 hadden 584.000 huishoudens (7,9 procent van het totaal) een netto inkomen onder de lage-inkomensgrens (die is afgeleid van het bijstandsniveau voor een alleenstaande in 1979). Daarmee bleef het armoederisico voor het derde jaar op rij onveranderd.

Bijstandskinderen leven vaak bij moeder alleen

Eind 2017 leefden in totaal 228.000 minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen. Er is een opvallende stijging van het aantal bijstandskinderen met een Syrische achtergrond.

Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is hersteld van de economische crisis, maar is niet meer dezelfde als daarvoor. Vooral jongeren blijven achter.

Risicogroepen en de financiële gevolgen van duur scheefwonen

De uitgaven aan huurtoeslag zijn sterk opgelopen door het toegenomen aantal huishoudens dat in een huis woont waarvan zij de huur eigenlijk niet kunnen betalen. Daardoor houden zij ook minder besteedbaar inkomen over.

Statistiek (2)