Ga direct naar de content

Bijstandskinderen leven vaak bij moeder alleen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 8 2019

■ Kai Gidding (CBS)

In 2016 telde Nederland 103.000 gezinnen met minderjarige kinderen waarbij de bijstandsuitkering de belangrijkste inkomensbron van het gezin was. De bijstandsgezinnen waren in twee van de drie gevallen eenoudergezinnen, bestaande uit een alleenstaande moeder met haar kinderen. Slechts in dertig procent van de gevallen ging het om een ouderpaar met kinderen. Er zijn nauwelijks eenoudergezinnen met alleen een vader (figuur).

De samenstelling van bijstandsgezinnen met minderjarige kinderen varieert naar de migratieachtergrond van de hoofdkostwinner. In het geval van een huishouden met een Nederlandse achtergrond waren in 2016 bijna acht op de tien bijstandsgezinnen een eenoudergezin met een vrouw aan het roer. In bijstandsgezinnen met een westerse migratieachtergrond was dit aandeel 73 procent en bij niet-westerse bijstandsgezinnen 58 procent.

Bij de niet-westerse bijstandsgezinnen zijn er aanzienlijke verschillen in samenstelling als er nader wordt ingezoomd op de landen van herkomst. Zo zijn gezinnen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond kampioen eenoudergezin dat alleen door een moeder wordt bestierd (ruim 85 procent). Bij de bijstandsgezinnen met een Turkse achtergrond was het aandeel met bijna 60 procent kleiner en bij gezinnen met een Marokkaanse of overige niet-westerse achtergrond nog kleiner (50 procent).

Eind 2017 leefden in totaal 228.000 minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen, bijna zeven procent van alle kinderen in Nederland. Dat aantal is voor het eerst in jaren iets gedaald. In totaal was 30 procent van de bijstandskinderen van Nederlandse afkomst en 63 procent niet-westers.

Er is wel een opvallende stijging van het aantal bijstandskinderen met een Syrische achtergrond. Van de niet-westerse bijstandskinderen hadden 27.600 – twaalf procent van alle bijstandskinderen in Nederland – een Syrische achtergrond. Hoewel het totale aantal bijstandskinderen met bijna 3.000 daalde vergeleken met 2016, groeide het aantal bij deze groep juist met meer dan 8.000. Dat komt doordat de vele Syrische vluchtelingen die in 2015 zijn ingestroomd, inmiddels een verblijfs­vergunning hebben ontvangen, maar merendeels afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Auteur

Categorieën