Ga direct naar de content

Energiekorting compenseert inflatie voor laagste inkomens

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 27 2023

In november en december 2022 ontvingen zeker zeven miljoen huishoudens met een kleinverbruiksaansluiting elk twee keer 190 euro korting op de energierekening. Deze tijdelijke, inkomensonafhankelijke korting maakt relatief veel meer verschil voor huishoudens met weinig inkomen, dan voor huishoudens met veel inkomen.

Voor lagere inkomens compenseert de compensatie de inflatie ruimschoots. Volgens de meest recente inkomenscijfers hadden in 2021 de tien procent huishoudens met de laagste inkomens op maandbasis maximaal 1.430 euro inkomen te besteden. Dat betekent dat de 190 euro korting op de energierekening gelijk staat aan minstens 13,3 procent van hun maandelijkse inkomen. Dat is meer dan de recente inflatie van bijna tien procent in november en december 2022, en ook meer dan de eerdere maandelijkse inflatie gedurende 2022 – met uitzondering van september en oktober, toen de inflatie meer dan veertien procent bedroeg.

We vergelijken het effect van de energiekorting op besteedbaar inkomen met de gemiddelde inflatie. Lagere inkomens kunnen echter een hoger inflatieniveau ervaren dan huishoudens met meer inkomen. Zij zijn in verhouding een groter deel van hun inkomen kwijt aan energie en de de prijs van energie is in 2022 met afstand het meest gestegen.

Voor hogere inkomens, neemt de relatieve omvang van de korting op de energierekening af. Bij een besteedbaar inkomen gelijk aan het mediane inkomen in Nederland (3.290 euro per maand), komt de korting neer op 5,8 procent van het inkomen. Niet genoeg dus om de maandelijkse inflatie in 2022 te compenseren. Voor de tien procent huishoudens met de hoogste inkomens (minstens 7.080 euro per maand) betekent de korting
een aanvulling op het maandelijks inkomen van maximaal 2,7 procent. Ruimschoots onder de inflatie dus.

Hoewel de energiekorting inkomensonafhankelijk was, was het effect ervan dus wel inkomensafhankelijk. De huishoudens die het minst te besteden hadden, ontvingen van het kabinet uiteindelijk het sterkste steuntje in de rug.

Auteur

  • Kai Gidding

    Statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Categorieën

Plaats een reactie