Auteur

Hendrika Lautenbach

Meer ondernemers met personeel negatief over bedrijfsfinanciën

In 2021 beoordeelde een kwart van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp’ers) de financiële situatie van hun bedrijf als matig tot slecht, bijna twee keer zo veel als in 2019. Het aandeel zmp’ers dat zich vaak zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf nam echter minder sterk toe.

Veel creatieve ondernemers bezorgd over toekomst bedrijf

Begin 2019 – ruim één jaar voor de coronacrisis – gaf 63 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers met een eigen bedrijf of praktijk) die werkzaam waren in creatieve en taalkundige beroepen aan zich zorgen te maken over de toekomst van hun bedrijf, ruim meer dan het gemiddelde van 46 procent.

Iedere vijfde zzp’er schatte buffer voor de coronacrisis al in als onvoldoende

Tijdens de coronacrisis vielen voor diverse groepen zelfstandige ondernemers de bedrijfsinkomsten weg. Hoe lang denken zzp’ers dat hun huishoudens kunnen rondkomen als hun bedrijfsinkomen geheel zou wegvallen? En in hoeverre is er verschil tussen de inzetbaarheid van zzp’ers met een kleine en met een grote financiële buffer?

Arbeidsgehandicapten in crisistijd


Statistiek


Lage opleiding zet veel allochtonen op inkomensachterstand


Meer vijftigplussers aan het werk