Ga direct naar de content

Veel creatieve ondernemers bezorgd over toekomst bedrijf

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 8 2020

■ Hendrika Lautenbach, Mark Ramaekers (CBS) en Hardy van de Ven (TNO)

Begin 2019 – ruim één jaar voor de coronacrisis – gaf 63 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers met een eigen bedrijf of praktijk) die werkzaam waren in creatieve en taalkundige beroepen aan zich zorgen te maken over de toekomst van hun bedrijf, ruim meer dan het gemiddelde van 46 procent. De creatieve en taalkundige beroepsklasse omvat beroepen als beeldend/uitvoerend kunstenaar, fotograaf of journalist. In 2019 waren er in deze beroepsklasse ongeveer 115.000 zzp’ers werkzaam. Dat komt overeen met 12 procent van alle zzp’ers.

Zzp’ers in de creatieve en taalkundige beroepsklasse zijn vaker dan gemiddeld vrouw, jong en hoogopgeleid. Tegelijkertijd hebben zij gemiddeld een relatief laag inkomen. Volgens een rapportage van de Sociaal-Economische Raad speelt daarbij de hoge intrinsieke motivatie een belangrijke rol. Meer dan gemiddeld zijn creatieve en taalkundige zzp’ers positief over de variatie in hun werk. Het grijpen van een kans om door te breken of de portfolio uit te bouwen is voor hen vaak belangrijker dan de geldelijke vergoeding voor het werk.

Doordat de geldelijke vergoeding vaak laag is, ziet men zich vaker dan anderen genoodzaakt om meerdere werkzaamheden te combineren. Zij hebben er dan ook relatief vaak een baan in loondienst bij. Door hun relatief jonge leeftijd hebben zij daarnaast ook minder vaak een partner met inkomen.

Terwijl creatieve en taalkundige zzp’ers in 2019 al een relatief laag inkomen hadden vergeleken met ondernemers in andere sectoren, zijn ze vaak ook harder geraakt door de coronacrisis. Dat is te zien aan het relatief grote aandeel bedrijven (19 procent) binnen de bedrijfstak Cultuur, Sport en Recreatie dat in mei 2020 een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) had ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Grotere aandelen waren alleen te vinden bij de Horeca en de Overige dienstverlening.

Auteurs

Categorieën