Ga direct naar de content

Kwart werknemers heeft te maken met ongezonde stoffen op werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 3 2024

In 2022 gaf bijna een kwart van alle werknemers aan in het werk te maken te hebben met stoffen die ongezond kunnen zijn. Dit komt het meest voor bij werknemers in de landbouw, industrie en bouw. Werkgevers zijn verplicht om blootstelling aan ongezonde stoffen zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de landbouw, industrie en bouw vindt ruim tien procent van de werknemers dat de werkgever geen of onvoldoende maatregelen treft tegen ongezonde stoffen.

In de landbouw, industrie en bouw werkt bijna de helft van de werknemers weleens met of dicht bij stoffen die ongezond kunnen zijn (figuur). Daarbij gaat het vooral om schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen (bijvoorbeeld in lijm, verf of ontvettingsmiddelen), smeermiddelen (zoals diverse soorten olie) en dieseluitlaatgassen.

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers op een veilige manier met ongezonde stoffen kunnen werken. Zo gelden voor een aantal stoffen grenswaarden die niet overschreden mogen worden. Maatregelen die daarvoor kunnen zorgen, zijn in eerste instantie maatregelen aan de bron, door eliminatie of substitutie van ongezonde stoffen, en technische maatregelen, zoals omkasting van de bron of afzuiging. Daarnaast zijn organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembescherming of handschoenen, mogelijk.

Het percentage werknemers dat aangeeft dat er onvoldoende wordt gedaan, is het hoogst in bedrijfstakken waar blootstelling aan ongezonde stoffen het meest voorkomt, zoals de industrie en (land)bouw. Zij noemden als mogelijk te treffen maatregelen: algemene ventilatie van de werkruimte (51 procent), plaatselijke afzuiging dicht bij de stof (44 procent), voorlichting of training (39 procent) en beschermende kleding (35 procent).

Volgens werknemers die vinden dat het bedrijf voldoende doet, waren beschermende kleding, (hand)schoenen of maskers (89 procent), voorlichting en training (61 procent), algemene afzuiging van de ruimte (60 procent), en plaatselijke afzuiging dicht bij de stof (43 procent) de meest getroffen maatregelen.

Auteur

Plaats een reactie