Ga direct naar de content

Zelfstandig ondernemers verkopen vaker nee door personeelstekort

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 29 2023

Van alle zelfstandig ondernemers met personeel in loondienst gaf begin 2023 ruim zestig procent aan dat personeelstekorten invloed hebben op het bedrijf of de werkzaamheden. Zelfstandig ondernemers met personeel die personeelstekorten ervaren, maken zich ook relatief vaak zorgen over de toekomst van hun bedrijf.

In de afgelopen paar jaar is de spanning op de arbeidsmarkt tot uitzonderlijke hoogte opgelopen, waarbij het aantal openstaande vacatures sinds eind 2021 zelfs groter is dan het aantal werklozen. Van de ondernemers die aangaven gevolgen van de personeelskrapte te ondervinden, zei ruim de helft dat ze minder personeel hadden dan gewenst (figuur). Veertig procent vond dat het personeel minder gekwalificeerd of ervaren was dan men zou willen. Een kwart meldde dat toeleveranciers niet (tijdig) aan hun afspraken konden voldoen. Ook werd er aangegeven dat personeel meer eisen stelt en sneller vertrekt.

Om de gevolgen van de personeelstekorten het hoofd te bieden werd in ruim de helft van de gevallen meer of sneller gewerkt door de ondernemer en/of het personeel. Andere maatregelen die ondernemers troffen waren vaker ‘nee’ verkopen aan klanten, hogere salarissen of andere voordelen aan (nieuw) personeel bieden of het zelf opleiden van personeel. Verder gaf bijna een kwart aan dat zij de tarieven of prijzen hadden verhoogd.

Van de zelfstandig ondernemers met personeel die redelijk tot veel invloed ervaren van de arbeidskrapte, maakte 7 op de 10 zich soms tot vaak zorgen. Van de ondernemers met personeel die naar eigen zeggen geen gevolgen van de personeelskrapte ondervinden, maakte ongeveer de helft zich zorgen over de toekomst.

Categorieën

Plaats een reactie