Auteur

Hans Schmeets

Meer vrouwen in beroep dempt de lonen

Typisch mannenberoepen worden vaak hoger beloond dan de typisch gemengde en vrouwenberoepen. Deze beroepsmatige gendersegregatie is een belangrijke component van de genderloonkloof. Hoe zien de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen eruit tussen en binnen beroepen?

Migranten vertrekken eerder uit Nederland

Migranten komen naar Nederland met uiteenlopende motieven, zoals werk, studie of het verkrijgen van asiel. Het aantal mensen per migratiemotief wisselt sterk, evenals de herkomstlanden van migranten. Het is vanuit een integratieperspectief relevant hoe lang verschillende groepen migranten in Nederland zullen blijven – en ook waardoor hun verblijfsduur wordt bepaald.

Nederlanderschap helpt migranten op huizenmarkt

Huizenbezit is onder migranten minder vanzelfsprekend dan onder niet-migranten met verder vergelijkbare kenmerken. Dit zou erop kunnen duiden dat hypotheekverstrekkers nationaliteit meenemen in hun risicoafweging, ondanks dat dit bij wet ­verboden is. Vergroot naturalisatie de kans op een huis?

Snelle naturalisatie bevordert kans op baan

Een kortere termijn voor naturalisatie zou de kans op arbeidsmarktintegratie van migranten kunnen bevorderen.

Orgaandonatie hangt samen met inkomen en arbeid


Streng naturalisatiebeleid ontmoedigt immigranten uit laagontwikkelde landen


Sociale samenhang brokkelt niet af


Statistiek


Statistiek


Werkbelasting en ziekteverzuim


Het milieubesef en de politiek