Auteur

Gerdien Meijerink

De vis wordt duur betaald bij geo-economie

Na decennia van handelsliberalisatie maakt de geopolitiek een comeback. Om de strategische leveringszekerheid van kritieke goederen of grondstoffen veilig te stellen, overweegt de Europese Unie voorraden aan te leggen en de productie zelf ter hand te nemen. Maar is dit economisch gezien wel verstandig?

De bedrijfsdynamiek in Nederland vertraagt

Voor de productiviteit in een economie is het bevorderlijk als succesvolle bedrijven doorgroeien en minder succesvolle ­failliet gaan. Een hoge bedrijfsdynamiek is een signaal dat dit proces van ‘creatieve destructie’ goed verloopt. ­Internationaal zien we ­echter dat de bedrijfsdynamiek daalt. Uit nieuwe cijfers blijkt dat dit ook geldt voor Nederland.

China concurreert met regio’s buiten de Randstad

De Nederlandse importen van goederen vanuit China zijn sterk gestegen: van 8,8 miljard euro in 2000 tot 36,6 miljard euro in 2016. De handel biedt enerzijds kansen voor Nederland als transportland, anderzijds concurreren de Chinese importen met Nederlandse producten.

Naschrift bij Nadere analyse productiviteit Nederlandse bedrijven gewenst

Wij vinden, net als Stam en Jansen, dat het door ons gevonden gebrek aan divergentie geen reden is om tevreden te zijn. Zolang we de oorzaken van de vertraging in de structurele productiviteitsgroei in Nederland niet begrijpen is er verder onderzoek nodig. Dus we ondersteunen van harte de voorgestelde onderzoeksagenda!

Geen divergentie in productiviteit van koplopers en volgers in Nederland

De productiviteitsgroei vertraagt al jaren in veel hoogontwikkelde economieën. Een vaak genoemde reden daarvoor is een verslechterende verspreiding van kennis van de best presterende bedrijven naar de rest toe. De OESO berekent dat het gat tussen de totale factorproductiviteit van koplopers en volgers tussen 2001 en 2012 met 13,6 procent is vergroot voor zestien OESO-landen. Is dit voor Nederland dus ook het geval?

Dalende arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland

Al een tijd lijkt in de ontwikkelde economieën de arbeidsproductiviteit minder hard te stijgen dan in het verleden.

Statistiek