Ga direct naar de content

China concurreert met regio’s buiten de Randstad

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 22 2019

■ Rob Euwals, Gerdien Meijerink en Jan Möhlmann (CPB)

Sinds de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 zijn de Nederlandse importen van goederen vanuit dat land (inclusief Hongkong en Macau) sterk gestegen: van 8,8 miljard euro in 2000 tot 36,6 miljard euro in 2016 (bron: UN Comtrade). De handel biedt enerzijds kansen voor Nederland als transportland, anderzijds concurreren de Chinese importen met Nederlandse producten.

Als we kijken naar dat laatste, blijken de sectoren die de meeste concurrentie ervaren van de Chinese importen, zich vooral in regio’s buiten de Randstad te bevinden (figuur). Hier is het aandeel van de werkgelegenheid in de industrie relatief hoog. De werkgelegenheid van de Randstad zit veel meer in diensten en overheid, zodat de werknemers hier minder concurrentie van geïmporteerde Chinese goederen ondervinden.

We hebben de blootstelling aan Chinese importen berekend door de geïmporteerde producten toe te wijzen aan de sectoren die in ons land deze producten produceren.* Vervolgens is de blootstelling per sector proportioneel verdeeld over de regio’s op basis van het aandeel van de regio in de werk­gelegenheid in die sector. Bij de berekening van de mate van concurrentie gaat het dus om de vraag waar vergelijkbare producten in Nederland ­worden geproduceerd.

Nederland importeert bijvoorbeeld veel elektronische apparatuur uit China. Van de industrie die zulke producten in Nederland produceert, bevindt een groot deel van de werkgelegenheid zich in de regio’s rondom Eindhoven, Venlo–Venray en Heerenveen–­Drachten. Daardoor ondervinden de werknemers in deze regio’s relatief veel concurrentie van ­Chinese importen. Overigens importeren we ook veel textiel uit China en daarom ondervinden bijvoorbeeld Twente en de regio rondom Tilburg relatief veel concurrentie vanuit China.

* Het onderzoek is mede tot stand gekomen met financiering van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Auteurs

Categorieën