Auteur

Frank Cörvers

Statistiek: Laag zelfbeeld van leraren begint op de opleiding

De maatschappelijke waardering van de leraar is vaak onderwerp van discussie. Uit de enquête van Cövers en van der Ploeg blijkt echter dat de waardering hoger is dan leraren zelf denken.

Statistiek: Lesgevend personeel in Caribisch Nederland

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen immigranten en Caribische Nederlanders wat betreft de beleving van het werken in het onderwijs in Caribisch Nederland, zo blijkt uit een ROA-enquête voor het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Statistiek


Uitruil kwaliteit en kwantiteit op de lerarenmarkt


Statistiek


Statistiek


Statistiek


De strijd om kenniswerkers tussen provincies


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Hoe voorzien bedrijven in hun flexibiliteitsbehoefte?


Technisch onderwijs mist de slag


De keuze voor techniek in Zuidoost-Nederland


Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig


Knelpunten blijven, ondanks daling groei


Inkomensmobiliteit tussen generaties


Corporatisme en economische onlwikkeling