Ga direct naar de content

Statistiek: Lesgevend personeel in Caribisch Nederland

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 8 2017

Een ruime meerderheid van het lesgevend personeel in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) bestaat uit immigranten, veelal van Europees-Nederlandse komaf. Caribische Nederlanders die les geven, zijn vaak teruggekeerd naar hun eiland nadat ze daarbuiten een lerarenopleiding hebben gevolgd. Er zijn drie belangrijke verschillen tussen immigranten en Caribische Nederlanders wat betreft de beleving van het werken in het onderwijs in Caribisch Nederland, zo blijkt uit een ROA-enquête voor het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Immigranten hebben meer behoefte aan voorlichting bij de sollicitatieprocedure en zijn gemiddeld minder tevreden met hun baan dan Caribische Nederlanders. Zo moeten immigranten vaak wennen aan de omgang met autochtone inwoners, de lokale gebruiken, de manier van les geven en de omgang met leerlingen.

Een tweede verschil is de mate van aantrekkelijkheid van de baan. Van de Caribische Nederlanders vindt 84 procent de baan aantrekkelijk vanwege het werk zelf: men stelt onder andere een goede band met de leerlingen, uitdagend werk en een vast dienstverband op prijs. Bij Europees-Nederlandse immigranten vindt slechts 60 procent van de respondenten dat de huidige baan aantrekkelijk is vanwege het werk, en speelt juist het prettige eilandleven een belangrijke rol. De baantevredenheid is onder deze groep, en vooral onder Europese Nederlanders, relatief laag (figuur).

Ten slotte verschillen de toekomstverwachtingen over het werken in het onderwijs in Caribisch Nederland. Maar liefst driekwart van de Europese Nederlanders verwacht binnen vijf jaar de huidige functie te verlaten, vaak voor werk buiten Caribisch Nederland. Daarentegen verwachten Caribische Nederlanders veel langer te blijven werken in hun huidige baan: ruim zes op de tien meer dan tien jaar, dan wel tot het pensioen.

Auteurs

Categorieën