Auteur

ESB Redactie

Handelen met voorkennis

Hoewel strikt verboden, lijken banken wel degelijk te handelen met voorkennis in de aandelen van hun klanten.

De Nieuwe Economen Podcast is terug! Aflevering 1: Onzekerheid

De crises vliegen ons om de horen. Welke rol speelt onzekerheid hierin en hoe moeten we omgaan met die onzekerheid? Dit bespreken we in de eerste aflevering van het Nieuwe Economen Podcast met Joost van Breda, promovendus aan de Universiteit van Maastricht. Luister de aflevering via esb.nu of je favoriete podcastapp!

Belastingkorting expats

De Nederlandse belastingkorting voor expats heeft tot aanzienlijk meer immigratie geleid van expats met een hoog inkomen.

Chinese import niet overal

Gebieden die verder van internationale havens liggen, ondervinden minder effecten van de globalisering.

Vacature: Freelance Redacteur (flexibel, tot 10 uur/week)

Wil jij werken aan het economisch vakblad van Nederland? Ben jij een breed ontwikkelde econoom met ervaring als redacteur? Dan komen we graag met je in contact!

Mismatch in SDG-onderzoek

Het grootste deel van het onderzoek naar onderwerpen die samenhangen met de Sustainable Development Goals (SDG’s), vindt plaats in landen die op deze punten al goed scoren.

Sparende gepensioneerde

Minder dan de helft van de Europese gepensioneerden blijkt in te teren op hun vermogen, en gemiddeld genomen neemt het vermogen van deze groep zelfs toe.

Kinderloos door

Mensen die zich meer zorgen maken over klimaatverandering nemen minder vaak kinderen.

Domme thermostaat

Een slimme thermostaat blijkt in de praktijk, anders dan in het lab, het energieverbruik niet te doen afnemen.

Preadviezen 2022

Overzichtspagina preadviezen 2022

ESB 4815: Begrotingen in het gareel

De Europese begrotingsregels zijn sinds de coronacrisis tijdelijk buiten werking gesteld. Hoe moeten de nieuwe regels eruit zien en hoe zorgen we ervoor dat ze ook worden nageleefd?

Vermoeiende enquêtes

Onderzoekers kunnen belangrijke vragen beter vroeg in een enquête stellen, omdat de aandacht sterk afneemt met de tijd.

Eigenwijs

Informatie die mensen zelf ontdekken, weegt zwaarder in hun afwegingen dan informatie die ze van anderen krijgen.

Investeringen maakindustrie gedaald door emissiehandelssysteem

De introductie van het emissiehandelssysteem van de Europese Unie heeft de investeringen van de Nederlandse maakindustrie doen verlagen.

Financieel (mis)advies

De adviezen in zelfhulpboeken over persoonlijke financiën wijken vaak af van kennis uit de wetenschappelijke literatuur. Toch bieden de boeken ook lessen voor economen.

Invloed van genen

Genen bepalen deels studiekeuzes en carrièrepaden. Dit concluderen Buser et al. door Zweedse tweelingen met elkaar te vergelijken.

Schone vloot

Als gevolg van het emissiehandelssysteem, worden vliegtuigen bestemd voor Europese vluchten eerder vernieuwd, ten koste van vliegtuigen voor intercontinentale vluchten.

Amerikaans zilver

Ongeveer de helft van de economische groei in West-Europa tussen 1530 en 1780 is te danken aan de import van edelmetalen vanuit Amerika.

Loonkloof dichten

Transparantie over salarissen wordt vaak ­geopperd als een manier om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verlagen, maar het werkt niet altijd.

Midlifecrisis

Rond de leeftijd van 45 jaar hebben mensen vaker slaapproblemen, concentratieproblemen, depressies en alcoholproblemen, en plegen ze disproportioneel vaak zelfmoord.

Jonge daklozen

Als iemand een depressie heeft op jonge leeftijd zorgt dat voor een hogere kans op dakloosheid op dertigjarige leeftijd.

ESB 4814: Effectiever klimaatbeleid

Al decennia blijft een effectieve aanpak van het klimaatprobleem uit. Gaat dat veranderen nu de gevolgen van klimaatverandering zich steeds nadrukkelijker aftekenen? En wat is daarvoor nodig?

Economisch zwaar

Opgroeien in een economisch zware tijd vergroot de bereidheid tot herverdeling, maar verlaagt de acceptatie voor immigratie.

Snel verdienen

Met machine learning-modellen kan veertien procent van de variatie in aandelenprijzen tot op vijf seconden in de toekomst worden voorspeld.

CO2 opslaan

Zolang er nog fossiele brandstoffen worden gebruikt, is het gebruik van CO2 in productieprocessen goedkoper dan de opslag ervan.

Student goud waard

Slimme studenten stuwen ook hun hoogleraren op tot grotere hoogten. Mogelijk kijkt men na een Nobelprijs ook met nieuwe ogen naar het werk dat eraan vooraf ging.

Karakter voor thuiswerken

Mensen die gewetensvoller en opener zijn voor ervaringen, rapporteren een hogere productiviteit bij thuiswerken en zijn hier ook meer toe bereid.

Bedrijfsdemocratie

Werknemers die deelnemen aan een ondernemingsraad worden ook in de maatschappij politiek actiever.

Volledige werkgelegenheid

Het nastreven van een vacaturegraad van één – waarbij het aantal werkzoekenden gelijk staat aan het aantal openstaande vacatures – leidt tot een sociaal optimale werkloosheid.

Emanciperende wet

Het gelijk behandelen van mannen en vrouwen in de wet verhoogt de economische groei. De conclusie is gebaseerd op scores voor gendergelijkheid in de wet en de macro-economische data van landen wereldwijd vanaf 1970.