Auteur

ESB Redactie

ESB 4809: Schaarse arbeid

De arbeidsmarkt is dan ook nog nooit zo krap geweest en die krapte houdt zichzelf in stand. Wat kunnen we daartegen doen? Daarover dit themanummer, met bijdrages van onder anderen Alfred Kleinknecht, Harry Bierings, Suzanne IJzerman, Anthony Stigter, Ton Wilthagen, Jacob-Jan Koopmans, Vera Vrijmoeth, Tijmen de Vos, Jessie Bakens en Didier Fouarge.

ESB 4809S: Regie op wonen

Er zijn te weinig woningen, het vinden van een woning, laat staan een betaalbare, is voor starters lastig en de verduurzaming komt onvoldoende op gang. Hoe kan de woningmarkt weer vlotgetrokken worden? Daarover gaat het ESB-dossier Regie op wonen.

Nederlandse Economendag 2022

Op vrijdag 4 november is de 11e Nederlandse Economendag (NED). De NED vindt deze keer plaats in Den Haag. Vanaf de lunch zal dat zijn op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden, Turfmarkt 99 Den Haag naast Den Haag centraal station. Het ochtendprogramma is decentraal op locaties op loopafstand van de campus. Markeer deze dag vast in je agenda!

Langer doorwerken

De verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar heeft ervoor gezorgd dat mensen langer doorwerken. Op de gezondheid heeft deze ontwikkeling geen effect gehad. Ook is de instroom in de werkloosheidswet en de arbeidsongeschiktheidsuitkering onder ouderen gelijk gebleven.

Informele kinderopvang

Betere toegang tot informele kinder­opvang verlaagt de kans dat moeders inactief raken op de arbeidsmarkt en geen opleiding volgen.

Import creëert werk

Meer import van productiegoederen uit ontwikkelde landen vergroot de werkgelegenheid in de maakindustrie van Afrika.

Luchtvervuiling dodelijk

Er blijk een direct verband te bestaan tussen de luchtkwaliteit en de hoeveelheid zelfmoorden. Concreet betekent dit dat een verhoging van de gemiddelde fijnstofconcentratie met 1 microgram in de VS jaarlijks leidt tot 150 meer zelfmoorden.

Ongelukkige zelfstandigen

Eerdere onderzoeken vonden dat zelfstandigen gemiddeld een hogere werktevredenheid en welzijn hebben dan mensen in loondienst. Onder dit gemiddelde gaat echter een grote ongelijkheid schuil.

Vluchtelingen aan het werk

Deens beleid om vluchtelingen snel aan een baan te helpen heeft het aantal vluchtelingen met een baan na een jaar met wel zes procentpunten doen stijgen.

Alcoholverbod

Geen alcohol drinken als adolescent heeft significante positieve effecten op zowel de cognitieve als fysieke gezondheid op de lange termijn.

Knappe tieners drinken

Knap zijn heeft ook zijn negatieve kanten. Knappe mensen drinken als minderjarige namelijk vaker alcohol dan minder knappe mensen.

Aflevering 7: Vermogensongelijkheid

De taart wordt in Nederland ongelijk verdeeld: de top 1% bezit ongeveer een derde van het vermogen. In aflevering 7 van de Nieuwe Economen podcast praten we met Simon Toussaint, promovendus aan de Universiteit Utrecht, over het schatten en belasten van vermogen en de gevolgen van vermogensongelijkheid. Luister de aflevering via esb.nu of je favoriete podcastapp!

Optimale lockdown

De afruil tussen gezondheid en economie bij het bepalen van coronamaatregelen is niet lineair: er blijkt een U-vormig verband te bestaan.

Effect milieuzone

Na de invoering van een milieuzone in Milaan stemden lokale burgers die met hun auto de stad niet meer in mochten bij de eerstvolgende verkiezingen relatief vaker op een anti-klimaatpartij.

Aflevering 6: Kwaliteit van zorg

Het kabinet trekt extra geld uit voor de ouderenzorg, maar komt dat de kwaliteit ten goede? Om ze te helpen die vraag te beantwoorden, doet Marlies Bär, promovendus zorgeconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoek naar de kwaliteit van verpleeghuiszorg in Nederland. Zo leidt meer inhuur van personeel volgens haar onderzoek niet per definitie tot een hogere kwaliteit van zorg. Leer er alles over in de zesde aflevering van de Nieuwe Economen podcast!

ESB 4808: Welvaart afwegen

Brede welvaart als vervanging voor bbp staat in toenemende mate op de politieke en academische agenda. Maar hoe moet je welvaart afwegen? Daarover dit themanummer, met bijdragen van onder anderen Arnold Tukker, Wim Wijnen, Annelies Schoeters, Frits Bijleveld, Stijn Daniels, Martijn van der Horst, Ernst Bos, Linette de Swart, Gijs Koop en Herman Vollebergh.

Discriminatiestimulans

Pogingen om discriminatie te verminderen door mensen te wijzen op het belang van inclusiviteit kunnen een averechts effect hebben.

Duurzaam investeren

Landen die veel investeren in duurzaamheid, gemeten via de sustainable development goals (SDG), hebben ook een betere financiële positie.

Aflevering 5: Sport voor economen

Sport en economie lijken op het eerste gezicht twee totaal verschillende werelden. Maar sport blijkt economen een goudmijn aan data op te leveren waarmee zij onderzoek kunnen doen, niet alleen naar de sportindustrie zelf maar ook naar de arbeidsmarkt. In aflevering 5 van de Nieuwe Economen podcast hoor je er alles over, met als gast Sam Hoey (promovendus aan Erasmus School of Economics en het Tinbergen Instituut).

Bankierssalaris valt tegen

De lonen in de financiële sector lijken overdreven hoog: werknemers in de financiële sector verdienen gemiddeld 12,9 procent meer dan in andere sectoren. Maar als er wordt gecontroleerd voor de hoeveelheid kapitaal en het opleidingsniveau in de sector, valt het loon juist relatief laag uit.

New Paper Sessions 2022: Call for papers

The KVS New Paper Sessions provide economists an opportunity to present their latest research and get feedback from peers. This year's KVS New Paper Sessions takes place on the campus of Leiden University in the Hague. Both junior and senior researchers are welcome to present their ongoing research.

Schonere restaurants

Online beoordelingen van de hygiëne in restaurants kunnen tot schonere restaurants leiden. Restaurants met op Yelp negatief beoordeelde hygiëne-categorieën worden bij daaropvolgende officiële hygiëne-­inspecties (iets) beter op die categorieën beoordeeld.

Handelsbaten Europese Unie

De handelsbaten van de Europese Unie leveren Nederland een 3,1 procent hoger bruto binnenlands product op. Nederland blijkt een van de landen te zijn die het meest profiteert van de Europese handelsregels.

Aflevering 4: Micro voor macro

Macromodellen zijn super belangrijk om grote economische processen - zoals inflatie, werkloosheid of economische groei - beter te begrijpen. Tegelijkertijd is de werkelijkheid altijd ingewikkelder dan een model. Eva Janssens, onlangs gepromoveerd aan de UvA en het Tinbergen Instituut, werkt daarom aan de nieuwste generatie macromodellen, die rekening houden met ongelijkheid tussen huishoudens. We spreken haar in aflevering 4 van de Nieuwe Economen podcast.

Aflevering 3: Kinderarbeid

We zijn in Nederland dol op chocolade. Maar die liefde voor chocolade heeft een keerzijde: volgens de Universiteit van Chicago werken er in de productieketen 1,6 miljoen kinderen mee. Wat is er bekend over de oorzaken en gevolgen van kinderarbeid? Dat bespreken we in aflevering 3 van de Nieuwe Economen podcast met Milande Busquet, promovendus aan de Universiteit Utrecht.

Terugkijken: kennisgesprek woningmarkt 23 maart

Tegen de stijgende huizenprijzen valt niet op te sparen, en ook de huren stijgen. Daarmee wordt het voor jongeren steeds lastiger een betaalbare woonruimte te vinden, met gevolgen voor hun levenskeuzes en gevoelens van rechtvaardigheid. Hoe kunnen we de groep voor wie een woning onbereikbaar is beter helpen, zonder de problemen door te schuiven naar de toekomstige generaties? Kijk het kennisgesprek over de woningmarkt van 23 maart hier terug.

Minder naar het café

De betalingsbereidheid voor voorzieningen zoals restaurants, bioscopen en cafés is door de coronapandemie licht afgenomen. Het blijkt dat huizen met veel voorzieningen in hun buurt relatief iets minder waard zijn geworden ten opzichte van huizen met minder voorzieningen in de buurt.

Koophuis in cultuur

Niet alleen economische factoren, maar ook de cultuur bepaalt de vraag naar koopwoningen: migranten uit herkomstlanden met een hoog huiseigenarenpercentage blijken in Amerika vaker een huis te kopen

Minder in de file

Snelwegverbredingen in Nederland resulteren op korte termijn in aanzienlijke tijdsbesparingen. De welvaartsvoordelen in de vorm van tijdswinst in de eerste zes jaar wegen op tegen veertig procent van de kosten van de snelwegverbreding.

Aflevering 2: Schuldenlast

Wie economie zegt, zegt schaarste. Met Ernst-Jan de Bruijn - onlangs gepromoveerd als econoom aan Wageningen University and Research - bespreken we de rol van schaarste bij de beslissingen die financieel kwetsbare huishoudens maken. En wat beleidsmakers met die inzichten kunnen. Je hoort het in aflevering 2 van de Nieuwe Economen podcast!