Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 6 2016

.

Agenda ESB
415Jaargang 101 (4736) 9 juni 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 16 juni promoveert Henry van Beusichem aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift
Firms and financial markets: empirical studies on the in-
formational value of dividends, governance and financial
reporting. Zijn promotoren zijn Abe de Jong en Gerar-
da Westerhuis. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal van
de universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 22 juni promoveert Xue Jia aan de Tilburg University op haar proef-
schrift On the role of information disclosures in capital markets. Haar pro-
motoren zijn Jeroen Suijs en Laurence van Lent. De plechtigheid vindt
plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 22 juni promoveert Emiel Eijdenberg aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift Small business growth in East African
least developed countries: unravelling the role of the small business ow-
ners. Zijn promotoren zijn Enno Masurel, Leonard Paas en Caroline
Essers. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit
en begint om 11.45 uur.
Op 23 juni promoveert Rogier Holtermans aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift
Information asymmetry and sustainability in real estate
markets. Zijn promotoren zijn Piet Eichholtz en Nils
Kok. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de
universiteit en begint om 16.00 uur.
Parlementaire agenda
Op 16 juni vergadert de Vaste Kamercommissie voor Econo-
mische Zaken met de minister over marktwerking en mededin-
ging.
Op 22 juni vergadert de Vaste Kamercommissie voor Econo-
mische Zaken met de minister over ondernemen, bedrijfsfi-
nanciering en regeldruk.
Brexit-debat
Op 14 juni organiseert de Universiteit van Amsterdam op het platform Room
for discussion een debat over het Brexit-referendum. De sprekers zijn Paul Sc-
heffer (Tilburg University) en Mathijs Schiffers (Het Financieele Dag
blad).
KVS-lezing
Op 21 juni organiseert De Balie de KVS-lezing Economie van
de toekomst. Deze lezing gaat onder andere over de econo-
mie van nu en innovatief ondernemerschap. De sprekers zijn
Mirjam van Praag (SER) en Bas Jacobs (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
Politiek café
Op 14 juni organiseert de WRR een politiek café over arbeidsmarkt en robotisering.
De spreker is André Knottnerus (WRR).
Seminars
CPB
14 jun S how me yours and I’ll show you
mine: sharing borrower information in a
competitive credit market, Matteo Milone
(Vrije Universiteit Amsterdam).
CREED
13 jun Eyes on the price – behavioral and
attentional processes in bidding proce-
dures, Amos Schurr (Universitat Ben-
Gurion ba-Negev, Israël).
ERIM
13 jun The business of consuls in the eigh-
teenth and nineteenth century, Ferry
de Goey (Erasmus Universiteit Rot- terdam), Silvia Marzagalli (Université
Nice Sophia Antipolis, Frankrijk) en
Leos Müller (Stockholms Universitet,
Zweden).
17 jun Household debt and stock market
participation, Chris Veld (Monash Uni-
versity, Australië).
TINBERGEN
13 jun Offshoring and skill-upgrading in
French manufacturing: a Heckscher-Oh-
lin-Melitz view, Juan Carluccio Macha-
do (Banque de France, France).
Leerstoelen
Op 17 juni
spreekt Saskia Lavrijssen haar inaugurele rede uit naar aanleiding van
haar benoeming tot hoogleraar Economic regulation and market governance
of
network industries. Ter ere van deze gelegenheid organiseert de Radboud Univer-
siteit Nijmegen een conferentie waar de bouwstenen voor een duurzaam reg
ule-
ringskader voor de energiesector worden belicht vanuit diverse invalshoe
ken. De
sprekers zijn Anita Vegter (ACM) en Michiel Boersma (Tilburg University).
Op de Radboud Universiteit Nijmegen is Agnes Akkerman vanaf 1 augustus
2016 benoemd tot hoogleraar Arbeidsmarkt Instituties en Arbeidsrelaties
aan
de faculteit der Managementwetenschappen.

Auteur