Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 11 2016

.

Agenda ESB
351Jaargang 101 (4734) 12 mei 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 11 mei promoveert Rogier Quaedvlieg aan de Universiteit
Maastricht op zijn proefschrift Risk and uncertainty. Zijn promo-
toren zijn Peter Schotman en Sébastien Laurent. De plechtigheid
vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 18 mei promoveert Martijn van Opijnen aan de Universiteit Maastricht op zijn
proefschrift Audit quality in a regulatory context; empirical studies on public overs
ight,
auditor independence, and audit quality indicators. Zijn promotoren zijn Ann Vanstra-
elen en Jean Bedard. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en
begint om 16.00 uur.
Op 19 mei promoveert Bastian Ravesteijn aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
op zijn proefschrift Measuring the impact of public policy on socioeconomic disparities in
health. Zijn promotoren zijn Eddy van Doorslaer en Hans van Kippersluis. De pl
echtig-
heid vindt plaats in de Senaatszaal van campus Woudestein en begint om 15.30 uur.
Op 19 mei promoveert Martijn Jungst aan de Universiteit Maastricht op zijn
proefschrift The good, the bad, and the ugly: managing relationships at work. Zijn pro-
motoren zijn Mariëlle Heijltjes en Boris Blumberg. De plechtigheid vindt plaats in
de Aula van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 26 mei promoveert Tong Wang aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op haar proefschrift The rich domain of decision making
explored: the non-triviality of choosing process. Haar promotor is Pe-
ter Wakker. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de univer-
siteit en begint om 11.30 uur.
Oratie
Op 13 mei spreekt Johan Wempe zijn oratie uit getiteld De moedige onderneming.
De contouren van een prospectieve ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De
plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 15
.45 uur.
Parlementaire agenda
Op 19 mei vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met de
staatssecretaris over het EU-pakket anti-belastingontwijking.
Op 19 mei gaat de Vaste Kamercommissie voor Financiën in gesprek met de di-
recteur van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (
EIOPA).
Tinbergen Summer School
4–8 jul Health economics, Eddy van Doorslaer (Erasmus Universiteit Rotterdam).
4–9 jul Experimental economics, Arthur Schram en Jeroen van de Ven (Univer-
siteit van Amsterdam).
11–15 jul Genome-wide data analysis, Philipp Koellinger (Vrije Universiteit Am-
sterdam) en Niels Rietveld (Erasmus Universiteit Rotterdam).
KNAW symposium
Op 23 mei organiseert de KNAW het symposium Handel, dia-
manten, leer en films. De ‘economic turn’ in de joodse geschiedenis.
De hoofdsprekers in Amsterdam zijn Cornelia Aust (Leibniz-
Institut für Europäische Geschichte, Duitsland) en Karin Hof-
meester (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).
Seminars
CPB
17 mei Ex-post analysis of two
mobile telecom mergers , Ron
Kemp en Robert Stil (ACM).
24 mei The performance of
school assignment mechanisms
in practice, Pieter Gautier
(Vrije Universiteit Amster-
dam).
ERIM
24 mei Towards a social-prac-
tice theory of competing, Paula
Jarzabkowski (Cass Business
School, Verenigd Koninkrijk).
24 mei Matching strategies of
heterogeneous agents in a uni-
versity clearinghouse, Britta
Hoyer en Nadja Maraun
(Paderborn Universität, Duit-
sland).
TINBERGEN
23 mei Does competition elimi-
nate discrimination? Evidence
from the commercial sex mar-
ket in Singapore, Kevin Lang
(Boston University, Verenigde
Staten).
24 mei Interbank loans, col-
lateral and modern monetary
policy, Marcin Wolski (Euro-
pean Investment Bank, Lux-
emburg).
UNU-MERIT
26 mei Innovation in low in-
come countries, Xiaolan Fu
(University of Oxford, Vereni-
gd Koninkrijk).
USE
18 mei Dynamics of economic
complexity in Brazilian states,
Julia Swart en Héder de Olivei-
ra (Universiteit Utrecht).
Lezing en debat
Rode Hoed
21 mei Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem: it’s
the food, my friend!, Felix Rottenberg (Het Parool).
RU
18 mei Onze CAO-onderhandelingen zijn begonnen!, Alex Lehrs (Rad-
boud Universiteit) en Jan Boersma (FNV).
SER
26 mei Mobiliteit binnen en tussen sectoren: hoe doen we dat?, Mariëtte
Hamer (SER) en Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam).

Auteur