Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 24 2016

.

Agenda ESB
383Jaargang 101 (4735) 26 mei 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 2 juni promoveert Zara Sharif aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op haar proefschrift Essays on strategic communica-
tion. Haar promotor is Otto Swank. De plechtigheid vindt plaats
in de Aula van de universiteit en begint om 11.30 uur.
Op 3 juni promoveert Mauricio Rodriguez Acosta aan de Til-
burg University op zijn proefschrift Essays in political economy
and resource economics: a macroeconomic perspective. Zijn promo-
toren zijn Sjak Smulders en Manuel Oechslin. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om
10.15 uur.
Oratie
Op 3 juni spreekt Frans van Winden zijn af-
scheidsoratie getiteld Politieke economie: de
impact van emoties en relaties aan de Universi-
teit van Amsterdam uit. De plechtigheid vindt
plaats in de Aula van de Oude Lutherse Kerk
en begint om 15.00 uur.
Parlementaire agenda
Op 7 juni gaat de Vaste Kamercommissie voor Financiën in
gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico’s
voor het financiële stelsel.
Op 9 juni organiseert de Vaste Kamercommissie voor Econo-
mische Zaken een rondetafelgesprek over elektrisch rijden.
Op 9 juni vergadert de Vaste Kamercommissie voor Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over het
arbeidsmarktbeleid.
Workshop
Op 27 mei organiseert het Tinbergen Instituut de workshop On
institutional design. De hoofdsprekers in Amsterdam zijn Clare
Leaver (University of Oxford, Verenigd Koninkrijk) en William
Kovacic (George Washington University, Verenigde Staten).
Debat
Op 1 juni organiseert het Clingendael Instituut in Den
Haag het debat Brexit: de volgende Europese crisis? De
hoofdsprekers zijn Jan Rood (Clingendael Instituut), Jo-
ram van Klaveren (Tweede Kamerlid voor de Groep Bon-
tes/Van Klaveren) en Peter de Waard (Volkskrant).
Lezingen
Op 30 mei organiseert de Universiteit van Amsterdam de lezing De dynamiek van
de woningmarkt. De hoofdsprekers in Amsterdam zijn Marc Franke (Universiteit
van Amsterdam) en Paul de Vries (Rabobank).
Op 8 en 9 juni organiseert het Tinbergen Instituut de lezing Forecasting financial
time series. De hoofdspreker in Amsterdam is Allan Timmerman (University of Ca-
lifornia, San Diego, Verenigde Staten).
Op 9 juni organiseert de Radboud Universiteit Nijmegen de lezing The origins of
the financial crisis. De hoofdspreker in Nijmegen is Joseph Vogl (Merrimack Col-
Conferentie
Op 15 juni wordt de nieuwe Atlas voor gemeenten – met als thema Water – gepresen-
teerd in Theater de Purmaryn in Purmerend. Ter ere van deze gelegenheid organiseert
Atlas voor gemeenten een conferentie waar de kansen en bedreigingen van
water
voor de Nederlandse gemeenten worden belicht vanuit diverse invalshoeken
. De
hoofdsprekers zijn Gerard Marlet (Atlas voor gemeenten) en Maarten Bosker (Eras-
mus Universiteit Rotterdam).
Seminars
AIAS
9 jun Tasks, occupations, and capital-
labor substitution, Ulrich Zierahn
(Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung, Duitsland).
DNB
7 jun Financial repression in the European
sovereign debt crisis, Tigran Poghosyan
(Internationaal Monetair Fonds).
GSBE-DUHR
31 mei Dynastic human capital, inequality
and intergenerational mobility, Mikael Lin-
dahl (Göteborgs Universitet, Zweden).
ISS
9 jun Do remittances crowd-in or crowd-out
public expenditure?, Christian Ambrosius
(Freie Universität Berlin, Duitsland).
U VA
30 mei Bankruptcy and the cost of orga-
nized labor: evidence from union elections,
Murillo Campello (Cornell University,
VS).
TINBERGEN
30 mei Market clearing and stock returns
of levered firms when equity supply is
fixed, Lammertjan Dam (Rijksuniversi-
teit Groningen).
2 jun Temporal stability, cross-validity,
and external validity of risk preferences
measures: experimental evidence from a
UK representative survey, Sara Ribeir-
inho Machado (Boston University, Ver-
enigde Staten).
2 jun Portion size and pricing: interventi-
ons in the obesogenic food environment,
Ingrid Steenhuis (Vrije Universiteit
Amsterdam).
2 jun Optimal income taxation in unioni-
zed labor markets, Albert Jan Hummel
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
8 jun Liquidation policy and credit history
in financial contracting: an experiment,
Jia Liu (Newcastle University, Verenigd
Koninkrijk).
9 jun Links between problems with sub-
modular constraints and scheduling with
controllable parameters , Vitaly Strusev-
ich (University of Greenwich, Verenigd
Koninkrijk).

Auteur