Auteur

Elbert Dijkgraaf

In memoriam Jarig van Sinderen (1953–2020): Beleidseconoom pur sang

Vorig week is Jarig van Sinderen overleden. Hij was beleidseconoom bij uitstek en bouwde bruggen tussen beleid en wetenschap.

Meer glasbakken voor betere recycling niet kosteneffectief

Het kabinet wil naar een circulaire economie, en heeft dit doel vertaald in ambitieuze doelstellingen voor de afvalinzameling. De recycling van glas moet omhoog naar negentig procent. Om dat te bereiken mikt men op het neerzetten van meer glasbakken, maar is dat wel effectief?

Afvalbeleid kan doelmatiger

Het Nederlandse afvalbeleid is effectief in het verminderen van de kilogrammen restafval. Maar wat zijn de kosten hiervan en hoe staat het met de milieueffecten? Zijn er ook doelmatiger alter­natieven mogelijk?

Discussie over afvalbeprijzing

Raymond Gradus en Elbert Dijkgraaf onderzoeken in ESB 4756 waarom gemeenten overstappen op gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing. Ze vinden dat gemeenten met gefragmenteerde gemeenteraden minder vaak overstappen. Corine Hoeben betoogt hier dat deze conclusie niet getrokken kan worden als gemeentelijke herindelingen op een andere manier meegenomen worden in de analyse.

Fragmentatie gemeenteraden hindert invoering afvalbeprijzing

Steeds meer gemeenten passen gedifferentieerde tarieven ­(diftar) bij de afvalinzameling toe. Welke factoren verklaren of een ­gemeente switcht naar een diftarsysteem? En waarom switchen sommige gemeenten weer terug?

Behandel nascheiding plastic als volwaardig alternatief

Nascheiding van plasticafval levert meer recyclebaar afval per persoon of dan brondscheiding zonder tariefdifferentiatie. Interessant aan nascheiding is de potentie voor verdere toename van de effectiviteit ervan.

Recycling van kunststof legt het af tegen tegen energieterugwinning


De effectiviteit van het recyclingbeleid


Kostenbesparingen door tariefsystemen voor huisafval


Naschrift bij: Heen en weer in privatisering afval


Heen en weer in privatisering afval


De effecten van uitbesteding van afvalinzameling


Nudge voor beleid: Onderwijs


De nieuwe Nederlandse multiondernemerschapseconomie


Effectiviteit convenanten ter discussie


Schaaleffecten en onderwijskwaliteit


Concurrentie bevordert onderwijsrendement niet


Fusies versus benchmark in de drinkwatersector


Concurrentie overheidsbedrijven cruciaal op afvalmarkt


Gemeenten oordelen negatief over het BTW-compensatiefonds


Niet bij financiële prikkels alleen


Centrale toezichthouder water voorlopig overbodig


Efficiëntie boven water


Aanpassing gvs risicovol


Scheiden van eigendom en exploitatie


In de branding


Tariefsysteem met verkeerde prikkels


Concurrentie en externe effecten


Uitbesteding vereist transparantie


Stemmen voor duurzaamheid