Ga direct naar de content

Discussie over afvalbeprijzing

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 26 2018

Raymond Gradus en Elbert Dijkgraaf onderzoeken in ESB 4756 waarom gemeenten overstappen op gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing. Ze vinden dat gemeenten met gefragmenteerde gemeenteraden minder vaak overstappen. Corine Hoeben betoogt hier dat deze conclusie niet getrokken kan worden als gemeentelijke herindelingen op een andere manier meegenomen worden in de analyse. Gradus en Dijkgraaf reageren.

1. Reactie Corine Hoeben

Relatie tussen politieke fragmentatie en afvalbeprijzing is twijfelachtig als gemeentelijke herindeling goed worden meegenomen. Lees verder

2. Reactie Dijkgraaf en Gradus

Ook als een ander systeem wordt ingevoerd als gevolg van een herindeling is er de facto sprake van een verandering van het beprijzingsysteem. Lees verder

3. Reactie Corine Hoeben

Het toevoegen van 1998 aan de dataset verklaart ten dele het verschil in het aantal gemeenten dat is overgestapt op meer beprijzing. Lees verder

4. Naschrift Dijkgraaf en Gradus

Per definitie herindelende gemeenten niet meenemen in de analyse is onjuist omdat het a priori onduidelijk is of al niet een proces gaande was richting andere beprijzing. Lees verder

Auteurs

Categorieën