Ga direct naar de content

Discussie over afvalbeprijzing: 4) Naschrift Dijkgraaf en Gradus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 26 2018

Door ons zijn officieel gepubliceerde data gebruikt voor de analyses. Volgens Hoeben zitten er onvolkomenheden in onze data. Wij spreken ons in onze reactie daar niet over uit omdat het voor ons niet controleerbaar is. Wij hebben geen inzicht in de data van Hoeben en kunnen dus niet nagaan of haar data beter zijn. Als er verbeteringen aantoonbaar mogelijk zijn dan houden we ons natuurlijk aanbevolen. Maar dan moeten wat ons betreft de correcties op de openbaar beschikbare data voor iedereen beschikbaar zijn. In het verleden hebben we wel eens bij een ander onderwerp geprobeerd het geheugen van gemeenten te gebruiken. Dat bleek lang niet altijd perfect te zijn.

Ten aanzien van de herindelingen blijven we van mening dat het beter is om variabelen voor herindeling expliciet in de analyse mee te nemen. Per definitie herindelende gemeenten niet meenemen in de analyse is onjuist omdat het a priori onduidelijk is of al niet een proces gaande was richting andere beprijzing. Bovendien blijven jaargrenzen arbitrair omdat vaak al veel langer dan een jaar tevoren duidelijk is dat gekoerst wordt op herindeling en het maar de vraag is of gemeenten zich aan de door Hoeben genoemde tweejaarstermijn na herindeling houden. Bij het expliciet meenemen van herindelingsvariabelen kan dit expliciet getoetst worden en ontstaat bovendien inzicht van de invloed van herindeling zoals op het gebruik van beprijzing. In toekomstig onderzoek zullen we dit nagaan.

Onze kernconclusie was dat minder gefragmenteerde gemeenten minder beprijzen. Het door Hoeben aangedragen datapunt doet daar overigens niets aan af. Ook als je data corrigeert voor de door Hoeben gesuggereerde onvolkomenheden die in het volumesysteem zouden zitten door alle volumedata niet mee te nemen blijft deze conclusie overeind.

Auteurs

Categorieën