Auteur

Annemarie Kuenn-Nelen

Werknemers zijn zich niet bewust van automatiseringsrisico’s

Bij het kiezen van werk of opleiding en het inschatten van de noodzaak voor omscholing is een vooruitzicht op baanzekerheid belangrijk. Het automatiseringsrisico is hierbij, gezien de technologische vooruitgang, een belangrijk aspect. Toch blijkt dat werknemers slecht kunnen inschatten in hoeverre automatisering hun baan bedreigt.

Minder aandacht voor loopbaanontwikkeling in eerste coronajaar

Uit een enquête blijkt dat er in 2020 minder gebruik gemaakt is van HR-instrumenten dan in 2017. Deze afname is problematisch, gezien de hoge noodzaak tot om-, bij- en opscholing, juist in tijden van deze pandemie, waarin (de organisatie van) het werk enorm verandert en er veel baan- en sectormobiliteit nodig is.

Werknemers met arbeidsbelemmering raken baan vaker kwijt, ondanks scholing

Werknemers met een arbeidsbelemmering hebben een grotere kans op baanverlies dan werknemers zonder arbeidsbelemmering. Ook hebben zij gemiddeld genomen een lager salaris en minder vaak een vaste aanstelling. Kan een opleiding of cursus voor het werk helpen de relatief slechtere loopbaanperspectieven van arbeidsbelemmerden te verbeteren?

Kwart van de werkenden kan technologie slecht bijbenen

Werknemers die de technologische ontwikkelingen moeilijk kunnen bijbenen, herstellen moeilijker van hun werkdag. Vooral oudere werknemers hebben daardoor meer moeite met herstellen.

Werkgevers minder bereid tot investeren in tijdelijk personeel

In een experiment werd aan werkgevers gevraagd om in drie scenario’s een keuze te maken tussen twee medewerkers aan wie zij scholing konden aanbieden.

Trainingsdeelname laagste onder mannen met een deeltijdbaan

Op basis van de ROA Levenslang Leren Enquêtes vanaf 2004 kan de gemiddelde trainingsdeelname van mannen en vrouwen met een voltijd- en deeltijdbaan in kaart gebracht worden.

Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak onderbenut

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Arbeidsgehandicapten hebben vaker dan niet-arbeidsgehandicapten een baan die niet bij hun kennis en vaardigheden past. Dit komt onder andere door discriminatie, niet genoeg aanpassingen aan de werkplek en een te kort aan mobiliteit.

Statistiek


Arbeidsgehandicapten in crisistijd


Statistiek