Auteur

Annemarie Kuenn-Nelen

Werknemers met arbeidsbelemmering raken baan vaker kwijt, ondanks scholing

Werknemers met een arbeidsbelemmering hebben een grotere kans op baanverlies dan werknemers zonder arbeidsbelemmering. Ook hebben zij gemiddeld genomen een lager salaris en minder vaak een vaste aanstelling. Kan een opleiding of cursus voor het werk helpen de relatief slechtere loopbaanperspectieven van arbeidsbelemmerden te verbeteren?

Kwart van de werkenden kan technologie slecht bijbenen

Werknemers die de technologische ontwikkelingen moeilijk kunnen bijbenen, herstellen moeilijker van hun werkdag. Vooral oudere werknemers hebben daardoor meer moeite met herstellen.

Werkgevers minder bereid tot investeren in tijdelijk personeel

In een experiment werd aan werkgevers gevraagd om in drie scenario’s een keuze te maken tussen twee medewerkers aan wie zij scholing konden aanbieden.

Trainingsdeelname laagste onder mannen met een deeltijdbaan

Op basis van de ROA Levenslang Leren Enquêtes vanaf 2004 kan de gemiddelde trainingsdeelname van mannen en vrouwen met een voltijd- en deeltijdbaan in kaart gebracht worden.

Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak onderbenut

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Arbeidsgehandicapten hebben vaker dan niet-arbeidsgehandicapten een baan die niet bij hun kennis en vaardigheden past. Dit komt onder andere door discriminatie, niet genoeg aanpassingen aan de werkplek en een te kort aan mobiliteit.

Statistiek


Arbeidsgehandicapten in crisistijd


Statistiek