Ga direct naar de content

Werknemers hebben moeite om veranderingen door AI bij te benen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 14 2024

Artificiële intelligentie (AI) wordt verondersteld veel banen te veranderen. Mensen die werkzaam zijn in een baan met een gemiddelde of hoge blootstelling aan AI blijken inderdaad relatief veel moeite te hebben met het bijbenen van ontwikkelingen in hun werk.

In 2017 en 2020 heeft het ROA enquêtes gehouden onder werknemers om zicht te krijgen op de mate waarin zij in staat zijn om zich een leven lang te ontwikkelen. Hierin is onder andere gevraagd naar de mate waarin het werk verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen (waaronder AI, maar niet beperkt tot AI) én naar de mate waarin ze deze ontwikkelingen kunnen bijbenen. De figuur zet de antwoorden op deze vragen af tegen de mate van AI-blootstelling van beroepen, zoals gemeten in 2023.

Uit de figuur blijkt dat zowel mensen in beroepen met een hoge als met een lage AI-blootstelling de inhoud van hun werk in 2017 en 2020 behoorlijk zagen veranderen. Bij de mensen werkzaam in banen met een lage AI-blootstelling zal dat vooral te maken hebben met andere technologische ontwikkelingen, zoals automatisering. Opvallend is dat deze groep aangeeft de ontwikkelingen goed te kunnen bijbenen. Naarmate de AI-blootstelling echter toeneemt, geven mensen steeds meer aan de ontwikkelingen niet goed te kunnen bijbenen.

Deze bevindingen ondersteunen eerder onderzoek dat laat zien dat kennis en vaardigheden makkelijker up-to-date te houden zijn bij kleine technologische ontwikkelingen, vaak via informele leeractiviteiten. Een relatief hoge AI-blootstelling brengt daarentegen een grote verandering in het werk met zich mee. Er zal dus extra aandacht moeten zijn voor manieren waarop werkenden deze veranderingen beter kunnen bijbenen.

Plaats een reactie