Ga direct naar de content

Statistiek: Baanvoorkeuren mannelijke en vrouwelijke academici

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 7 2016

In 2015 is aan alumni van de Universiteit Maastricht tien jaar na afstuderen gevraagd om aan te geven hoe belangrijk verschillende baankenmerken voor hen zijn. Zij konden op een vijfpuntsschaal, van helemaal niet belangrijk (1) tot heel belangrijk (5), antwoorden.

De antwoorden van mannen en vrouwen verschillen significant van elkaar. De meeste baankenmerken bevestigen de stereotypen: vrouwen vinden het belangrijker om de mogelijkheid te hebben iets nuttigs te doen voor de samenleving en om hun werk met gezinstaken te combineren. Mannen daarentegen vinden het belangrijker om internationaal te werken en een hoog inkomen te hebben. Ook geven mannen vaker aan het belangrijk te vinden om nieuwe dingen te leren en om nieuwe uitdagingen te hebben. Opvallend is dat mannen baanzekerheid belangrijker vinden dan vrouwen. Er is overigens geen significant verschil voor de baankenmerken werkautonomie, goede carrièreperspectieven en sociale status.

Aanvullende analyses laten echter zien dat deze verschillen in baanvoorkeuren geen verklaring zijn voor de verschillen in het loon tussen mannen en vrouwen en het hebben van een doctorstitel tien jaar na afstuderen. Deze verschillen in baanvoorkeuren zouden echter wel kunnen verklaren waarom vrouwen in zowel andere sectoren en beroepen als in andere posities terechtkomen dan mannen.

Auteur

Categorieën