Auteur

Annelies Boerdam

Uitzendwerk speelt grote rol bij in- en uitstroom WW

Een relatief groot deel van de mensen die vanuit de WW aan het werk gaan, doet dat als uitzendkracht. Uitzendkrachten komen ook vaker in de WW terecht dan werknemers die in directe dienst zijn bij een werkgever.

Met name jonge flexwerkers in de WW door corona

De coronacrisis zorgde voor een flinke toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanaf de tweede helft van maart. Het gaat vooral om jongeren die voorafgaand aan de WW een flexibel arbeidscontract hadden.

Transport en logistiek kampt met krappe arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in de meeste sectoren krap. Maar liefst 46 procent van de vacatures is moeilijk vervulbaar, zo blijkt uit een enquĂȘte die UWV in het najaar van 2018 hield onder werkgevers. Van de afzonderlijke sectoren heeft de sector transport en logistiek na de bouwsector het grootste aandeel moeilijk vervulbare vacatures (51 procent).