Ga direct naar de content

Transport en logistiek kampt met krappe arbeidsmarkt

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 29 2019

■ Jena de Wit en Annelies Boerdam (UWV)

De arbeidsmarkt is in de meeste sectoren krap. Dit houdt in dat er meer vraag dan aanbod van personeel is en het voor werkgevers dus moeilijk is om aan personeel te komen. Maar liefst 46 procent van de vacatures is moeilijk vervulbaar, zo blijkt uit een enquête die UWV in het najaar van 2018 hield onder werkgevers. Van de afzonderlijke sectoren heeft de sector transport en logistiek na de bouwsector het grootste aandeel moeilijk vervulbare vacatures (51 procent).

De figuur toont de redenen voor de moeilijk vervulbare vacatures in de sector transport en logistiek in vergelijking met alle beroepen. Sterker dan gemiddeld, kampt de sector transport en logistiek met een gebrek aan sollicitanten voor de openstaande vacatures. Daarna zijn het ontbreken van de juiste instelling bij kandidaten (35 procent) en de onaantrekkelijkheid van de arbeidsvoorwaarden of werkomstandigheden (26 procent) belangrijke redenen waarom werk­gevers hun vacatures moeilijk vervuld krijgen.

Het aantal banen in de transport en logistiek zit eind 2018 op het niveau van dat voor de economische crisis en het aantal vacatures is sterk toegenomen. In 2013 ontstonden er 24.500 vacatures, en vijf jaar later, in 2018, is dit aantal ruim verdubbeld tot 53.000. Deze toename is deels het gevolg van de economische groei, waardoor bedrijven behoefte hebben aan meer personeel, maar het heeft ook te maken met de sterke vergrijzing in de sector. Het aandeel 55-plussers in de sector is in tien jaar tijd sterk toegenomen, van 15 procent van alle werkenden in 2007 tot 25 procent in 2017. Deze toename is sterker dan het landelijk gemiddelde, waar het aandeel 55-plussers toenam van 13 naar 20 procent.

De krappe arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen is het meest zichtbaar bij het beroep van vrachtwagenchauffeur, waar weinig werkzoekenden voor te vinden zijn ten opzichte van het aantal vacatures. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om vacatures voor buschauffeurs, heftruckchauffeurs, transportplanners en declaranten (mensen die namens een organisatie douaneformaliteiten afhandelen) te vervullen. Dit laatste probleem zal bij een no-deal Brexit naar verwachting nog groter worden.

Auteurs

1 reactie

  1. J.T. Mellink
    5 jaar geleden

    Te weinig sollicitanten hangt ongetwijfeld samen met de derde reden; de lonen zijn bizar laag, de werkdruk hoog en het is een melée aan Europeanen