Meest gelezen

1 reactie

Het is altijd fijn om cijfers te zien over dit soort discussiepunten, want dan kan het tegenargument daar op inhaken. Bij dezen zou ik dat dan ook graag willen doen.

U spreekt over een gemiddelde groeivoet bij het ABP van 7,2%. Als ik de percentages uit de tabel pak, kom ik echter uit op een gemiddeld rendement van 5,8%. Betekent dit dat de groeivoet ook het overschot aan premies t.o.v. de uitkeringen meeneemt?

In beide gevallen rekenen we ons arm op dit moment, want de rekenrente ligt ruim onder de 5,8% en dus nog ruimer onder de 7,2%. Echter, als ik uw grafiek van de ontwikkeling van het vermogen bekijk, bespeur ik een lineaire lijn, wat duidt op afnemende rendementen. Dat klinkt misschien vreemd, maar als de rendementen constant waren geweest, dan had het vermogen exponentieel moeten groeien, niet lineair. Uw artikel geeft dus aan dat de rendementen teruglopen, en dat het einde van dit teruglopen nog niet in zicht is. Het is daarmee bijzonder lastig aan te geven wat een prudente rekenrente is (mochten we toch met dit mechanisme door willen gaan) op lange termijn.

Als we overstappen op een omslagstelsel met een kapitaalbuffer (waar u voor pleit), dan wil ik u er wel op wijzen dan een vermogen van €600 mld met 2% rendement weliswaar de €12 mld uitkeringen kan betalen, maar geen ruimte laat voor indexatie op basis van het welvaartsniveau. Als het reële rendement 2% heeft u de inflatie wel meegenomen in de afweging, maar niet de loonontwikkelingen. De pensioenuitkeringen kunnen dus mogelijk (als percentage) dalen t.o.v. van het laatstverdiende loon. Iets wat sowieso al speelt, want huidige ouderen genieten overwegend nog van 80% eindloon, terwijl 70% van het middelloon bij een jaarlijkse loongroei van 4% onder de 50% van het laatstverdiende inkomen uitkomt. Hoe lager de loongroei, hoe beperkter de schade, maar mensen die echt carrière maken zullen zien dat hun pensioenuitkering eerder op een derde van hun laatstverdiende loon uitkomt. Of dit wenselijk is (bijv. omdat hoge inkomens meer mogelijkheden om zelf in de derde pijler zaken te regelen) laat ik in het midden.

Tot slot wil ik er op wijzen dat onze pensioenpot vergelijkbaar is met het Noorse staatsfonds. We hebben de gasbaten misschien verbrast aan de welvaartsstaat, maar dat geld is grotendeel terechtgekomen in de pensioenpotten (die fiscaal vriendelijk zijn opgebouwd). Wees er zuinig op.

J. de Vries

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen