Meest gelezen

5 reacties

Het blijft onduidelijk aan wie deze seigniorage-uitkeringen in eerste instantie worden verstrekt. Krijgen huishoudens inderdaad 'helikopter-geld'? Als dat zo is, is dan een door de overheid opgelegde loonronde (5% op alle CAO lonen) niet net zo effectief? Als dat niet zo is, is er dan enige garantie dat huishoudens en productieve bedrijven hiervan profiteren?

Dr. R.M. van der Plas

Heer van der Plas, ik maak eruit op dat iedereen (ook inactieven) hetzelfde bedrag krijgt. Gezien arme mensen dit geld vaak uitgeven, krijgen bedrijven meer inkomsten, enzovoorts.

Wat ik niet snap is dat een lage rente als denivellerend gezien wordt. Dat was toch juist bij een hoge rente? Want dan kunnen de vermogende huishoudens cashen op hun obligaties, terwijl arme gezinnen zich blauw betalen aan hypotheekrente. Die nuance ontbreekt volledig.

J. de Vries

@VanderPlas; een loonronde is niet even effectief omdat er geen geldscheppingswinst is. m.a.w. ondernemers moeten die loonronde betalen, terwijl helikoptergeld via inflatie wordt betaald. Oftewel de stijgende prijzen die vraag en aanbod weer in balans brengen.

@DeVries; u heeft het over reele rentes, de rente gecompenseerd voor inflatie, Het balanseffect gaat over nominale rentes. Bij reele rentes is het inderdaad omgekeerd.

H.S. Dommerholt

Heer Dommerholt,

De nominale en reële rente bewegen redelijk parallel aan elkaar omdat de centrale bank naar een stabiele inflatie streeft van onder maar tegen de 2%. Armen zouden in theorie ook een hefboomeffect kunnen gebruiken bij de lage rente, ware het niet dat ze vaak liquidity constraint zijn (en het inzicht ontberen en/of risico-averser zijn). Kortom, het bestaan van kapitaal zal altijd leiden tot ongelijkheid. De discussie kan misschien beter gaan over welke mate van ongelijkheid acceptabel is, en wanneer niet.

J. de Vries

Het verschil tussen nominale en reële rente is de inflatie. De inflatie is fors is gedaald gedurende de afgelopen decennia en het is onjuist om te stellen dat deze parelel bewegen. Want juist deze dalende inflatie heeft een groot verdelingseffect, primair dus ten gunste van de huidige eigenaren van aandelen en onroerend goed.

H.S. Dommerholt

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen