Meest gelezen

1 reactie

Contracten met leveranciers van Defensie materieel, waarbij het risico van inflatie ligt bij de opdrachtgever, i.c. het Ministerie van Defensie, bevatten prijsherzieningsformules. Met behulp van deze formules wordt bij elke termijnbetaling aan de leverancier berekend, hoe hoog de aan de leverancier als hoofdaannemer te betalen vergoeding voor prijsstijgingen in loon- en materiaalsfeer is.
In de regel is niet de volledige contractsom onderhevig aan inflatie, bijvoorbeeld als de leverancier niet aan elke onderaannemer een vergoeding geeft voor inflatie in loon- en materiaalsfeer of als hij anderszins onderdelen in zijn kostencalculatie gedurende meerdere jaren niet herziet. In dat laatste geval kan gedacht worden aan dekking van afschrijvingskosten voor gebouwen etc. Daarnaast behoeft op voorhand geen vergoeding te worden gegeven voor inflatie van de winstcomponent.
Dit betekent dat in de prijsherzieningsformule in een dergelijk contract met de hoofdaannemer een vaste component is opgenomen, welke niet aan inflatie onderhevig is, naast variabele loon- en materiaalcomponenten, waarvoor wel een inflatievergoeding wordt gegeven. Het moge duidelijk zijn dat een hoofdaannemer geneigd zal zijn tot een zo klein mogelijke vaste component in prijsherzieningsformules: het liefst wil hij in tijden van prijsstijgingen een inflatievergoeding krijgen voor de volledige contractsom.
De omvang van de vaste component als percentage van de contractsom kan van contract tot contract verschillen: Nederland kent geen regelgeving op dit gebied, in tegenstelling tot andere landen als bijvoorbeeld Duitsland, Italië, Frankrijk of USA.
Het feit dat prijzen van militair materieel sneller stijgen dan de gemiddelde inflatie kan dus een gevolg zijn van een te geringe vaste component in prijsherzieningsformules. Immers bij een groter aandeel van de vaste component in deze formules, krijgt een leverancier minder vergoed voor prijsstijgingen in loon- en materiaalsfeer.
Voor de volledigheid hadden Robert Beeres en Eric Jan de Bakker dit als oorzaak van boven inflatoire prijsstijging kunnen noemen.

K. Ockhuysen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen