Ga direct naar de content

ESB 4787S: Accountants doorgelicht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 9 2020
ESB 4787S: Accountants doorgelicht

Dit ESB-dossier heeft tot doel bij te dragen aan de kennisdeling op het gebied van accountancyonderzoek. Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van accountantscontroles en de veranderende rol van de accountant als gevolg van technologische ontwikkelingen en een sterkere focus op duurzaamheid in het bedrijfsleven. Toch is deze wetenschappelijke kennis tamelijk onbekend in het maatschappelijke debat.

Met bijdragen van o.a. Arnoud Boot, Bart Stellinga, Mijntje Lückerath-Rovers, Robin Litjens en Leo van der Tas, Barbara Baarsma, Willem Buijink en Sanne Janssen wordt een verdere nadruk gelegd op het belang van de accountant en de rol in het bedrijfsleven.

Inhoud

4 Inleiding: Commerciële druk leidt tot standaardisatie

Jasper Lukkezen

Maatschappelijke rol

9 Accountants worstelen met dynamischer speelveld en publieke rol

Arnoud Boot en Bart Stellinga

14 Het is tijd om de accountantsnormen kritisch tegen het licht te houden

Kees Camfferman en Anna Gold

19 Column: Accountancy in publiek belang

Rik Blijham

21 Een geschiedenis van vertrouwen: lessen voor de accountancysector

Marcel Boumans

26 Geef accountants een rol bij de controle van langetermijnwaardecreatie

Mijntje Lückerath-Rovers

31 Column: Accountant: kijk breed mee

Barbara Baarsma

In Nederland

33 Markt voor accountantscontroles bestaat uit verschillende deelmarkten

Ward Rougoor, Nils Verheuvel en Thierry Belt

38 Transparante Nederlandse accountancymarkt leent zich goed voor onderzoek

Willem Buijink en Sanne Janssen

41 Rol accountant bij kwaliteit financiële verslaggeving in Nederland onderbelicht

Robin Litjens en Leo van der Tas

46 De rapportage van bedrijven over duurzame prestaties kan veel beter

Marleen Janssen Groesbeek en Karen Maas

51 Stel wederzijds vertrouwen centraler bij toezicht op accountantsorganisaties

Steven Hijink en Lars in ’t Veld

57 Column: Kwaliteit accountantscontroles is aan het verbeteren

Agnes Koops-Aukes

Prikkels

59 Haal de commerciële prikkels uit de markt voor accountantscontrole

Herman van Brenk en Remko Renes

65 Maatwerk van belang bij het instellen van een raad van commissarissen

Eva Eijkelenboom

70 Strenger toezicht op relatie opdrachtgever en accountant bevordert controlekwaliteit

Jan Bouwens

74 Multidisciplinaire organisatie is in het belang van controlekwaliteit

Arjan Brouwer

78 Column: Prikkels ­accountants om fraude aan te kaarten nog onvoldoende effectief

Marcel Pheijffer

Toekomst

81 Technologie verandert de benodigde competenties van de accountant

Eddy Vaassen

87 Accountants in opleiding verschillen in visie op wat een goede accountant is

Job van Exel, Gjalt de Graaf en Antoinette Rijsenbilt

92 Column: Terugblik op tien jaar accoun­tancy

Bianca de Jong-Muhren

94 Column: Veranderen is moeizaam en blijft nieuwe energie en extern toezicht vereisen

Ruud de Hollander


Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur

Categorieën