Meest gelezen

6 reacties


“Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze economie.”

Hier wordt met ‘klimaatverandering’ bedoeld de opwarming van onze aarde door uitsluitend de mens met het verbranden van fossiele bronnen (AGW).

De echte (onafhankelijke) wetenschappers zijn daar nog niet van overtuigd dan wel weten zij dat hier het bewijs niet voor is geleverd. En consensus is geen bewijs hoogstens een maat voor de trieste staat van huidige klimaatwetenschap.

Die bedreiging klopt door het beleid wat er op wordt uitgerold (energietransitie) met ‘oplossingen’ die niet werken en daarbij niet of nauwelijks die grote boosdoener CO2 doet verminderen.

“Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de opwarming van de aarde moet worden gestuit.”

Wie de inhoud van deze zin tot zich door laat dringen en zich er in kan vinden lijdt aan een ernstige vorm van zelfoverschatting. Men praat elkaar na niet geremd door enige kennis van zaken.
Ik ga mijn tijd niet besteden door verdere discussie met mensen die geïndoctrineerd zijn door heersende mening over deze zaak.

Mvg,

Frans Galjee

F. Galjee

Vernietiging van overproduktie, tientalle procenten van de produktie, is een essentieel onderdeel van het
totaal aan CO2-restant. Deze wordt uitgedrukt in megaton ( 1.000.000 kilo) die de hoeveelheid CO2 e.d. afmeet aan de hoeveelheid materie die vernietigd wordt en daarmee getransformeerd in CO2 e.d. Bestrijding van de overproduktie is dus uiterst belangrijk voor de oplossing van het afvalverwerkings- en bergingsprobleem .Boetering van overproduktie kan het probleem dus in aanzienlijke mate indammen. Deze oplossing wordt onterecht van de hand gewezen, hoewel de boetering voor de ondernemer gemakkelijk te omzeilen is door de overproduktie achterwege te laten. Deze benadering kan de onderneming veel overbodige kosten sparen en de boetering is in principe tot 0 te reduceren. 50 eur
voor de vernietiging van grote hoeveelheden afval kan nauwelijks effectief genoemd worden.

M.M. van Wijck

Beste economen, laat techniek aub over aan ingenieurs.
En het klimaat is te belangrijk om aan de markt over te laten.

Jullie schrijven dat een gelijke CO2 prijs voor iedereen, alle sectoren, de laagste CO2 reductie kosten oplevert.
Maar dat klopt niet. - In de CO2 reductie prijslijst zie je per sector al grote verschillen. Er zullen sectoren zijn die hun productie verplaatsen. Tata Steel in IJmuiden heeft dat nu al gedaan.
Ook de elektriciteitscentrales verschillen sterk, bij de nieuwe kolencentrales kost CCS maar 35 EUR per ton CO2
Bij onze gas centrales is dat 60 EUR per ton
Dus een vaste prijs voor iedereen, stimuleert geopolitiek duur Russisch gas, van Shell en aandeelhouder Koninklijk Huis, meer dan goedkope steenkool. Begrijpelijk gezien de wekelijkse gesprekken tussen regering en koninklijk huis, maar wel en foute dure keus.

Het is interessanter als Rusland zijn aardgas al bij de bron omzet in waterstof gas, natuurlijk met CCS

Daarnaast is er geen enkele garantie dat bedrijven zich gedragen zoals de Nederlandse bank denkt, als het om CO2 reductie en 50 EUR CO2 tax gaat.
En jullie hebben kennelijk gemist dat IPCC wetenschappers, in hun peer reviewed rapport SR15 concluderen dat CCS altijd nodig is om de klimaat opwarming onder de 1,5 graad te houden.
En dat niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Met die kennis, is het veel verstandiger, om CCS te verplichten voor alle grote CO2 uitstoters.
Dat is echte CO2 reductie.
Dit in tegenstelling tot het verplaatsen van CO2 intensieve activiteiten naar het buitenland, zoals de regering haar 49% CO2 reductie wil realiseren.
Met een anti kolenwet, die Nederlandse kolencentrales laat sluiten, en de import van stroom uit Duitse kolencentrales nodig maakt, verplaatsen ze een groot deel van onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales.
Ook dit blijkt uit de CO2 reductie prijslijst van PBL

In het regeerakkoord staat ambitieus: 49% CO2 reductie. Punt
In de klimaatwet en klimaatakkoord staat: 49% CO2 reductie "in Nederland"

Dus dat ontkracht de conclusies van de DNB dat het vertrek van bedrijven uit Nederland wel zal meevallen. Waarschijnlijk denkt de DNB vooral in hoofdkantoren. De regering steunt de klimaat wet, omadt ze van plan isonze CO2 uitstoot voor een groot deel te verplaatsen naar Duitse kolencentrales.
Dat is nadelig voor Nederland, want import is duurder dan zelf goedkoop opwekken. En dan hebben we zelf de kosten van de CCS in de hand.

Daarom is het voor de echte CO2 reductie en voor de internationale positie van Nederland veel beter om zelf, in Nederland CCS te gaan toepassen, en dieervaring te gebruiken om de techniek over de hele wereld te exporteren. Nederland als klimaat VOC.
Een CO2 KETEN heffing van 50 EUR per ton is dan een goede achtervang, en ook een stimulans voor het MKB om hun CO2 uitstoot te reduceren. Al is het waarschijnlijk dat veel bedrijven de kosten gewoon doorberekenen ipv te investeren in CO2 reductie.

Daarom zijn andere verplichtingen nodig, zoals de Wet Milieubeheer die oplegt.

- Verplichte CCS voor alle grote CO2 uitstoters in Nederland
- Een CO2 KETEN heffing voor de resterende CO2 uitstoot in de heel keten, voor het deel dat nog niet met 50 EUR per ton CO2 uitstoot is belast
- Verplicht elektrische bedrijfsauto's vanaf 2021, bij nieuwe aanschaf, incl alle lease auto's
- Verplicht alle bedrijfsdaken vol met zonnepanelen (en warmte collectoren, voor zover nodig)
- het deel van dit opwek vermogen dat het bedrijf niet zelf nodig heeft, verkopen ze in kavels aan medewerkers en omwonenden of andere MKB, voor eigen gebruik.
- Alle kleinverbruikers mogen hun zelf opgewekte stroom voor en achter de meter salderen, dus ook van kavels zonnedak of windpark. Daarbij vervalt energiebelasting en BTW

- Met dit voordeel wonen mensen CO2 neutraal warm voor de helft van de prijs van aardgas.
- Arme huishoudens kunnen een kavel windpark van de gemeente in bruikleen krijgen. Dat is voor de gemeente goedkoper dan de commerciële stroom of gas prijs vergoeden
- Hiermee wordt artikel 95a lid 2a van de Elektriciteitswet toegepast. Dat maakt dat salderen mogelijk
- Gemiste inkomsten van die kleinverbruikers energiebelasting, max 4 miljard, kan de regering compenseren met een hogere energiebelasting bij bedrijven, of een vliegtax van 70 EUR

De PBL prijslijst voor CO2 reductie, met de verplaatsing van onze CO2 uitstoot,door het sluiten van Nederlandse kolencentrales.
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2019/01/klimaatakkoord-op-1-a4tje-de-hoofdlijnen-kosteneffectief-gericht-op-draagvlak/


H. Daalder

Co2 heffing is een effectief instrument, maar waar we uiteindelijk naar toe moeten is: ‘Ruim je afval op’. Heel normaal eigenlijk. Dus als een industrie x megaton Co2 in onze atmosfeer loost, moet je dat gewoon opruimen. Stante pede. Met de huidige technologie kan dat voor 200 euro per ton. Dus bijvoorbeeld als een vakantie reiziger het in zijn hoofd haalt 3000 kilo Co2 in de atmosfeer te lozen voor zijn vliegretourtje Thailand, dan betaal je gewoon 600 euro om die rommel uit de atmosfeer te verwijderen.

E. Jansen

Beste heer Jansen, HOE laat iemand of een bedrijf voor 200 EUR per ton CO2 dat broeikas gas uit de atmosfeer opruimen?
Op welke technologie doelt u?
En moeten mensen die hun CO2 willen laten opruimen kunnen kiezen uit diverse opties?
Het peer reviewed IPCC SR 15 rapport noemt de volgende technieken voor CO2 reductie

- Nieuwe bossen, goedkoop, maar wie stelt zijn land ter beschikking? En het is alleen CO2 reductie als het hout na de oogst verbrandt wordt in een kolencentrale met CCS.
- Andere landbouw technieken, waarbij meer plantresten in de bodem blijven.
- CO2 afvang en opslag bij grote CO2 uitstoters, kost 25 tot 100 EUR per ton
- CO2 afvang in kolencentrales die biomassa stoken, BECCS, 100 tot 200 EUR
- Olivijn uitstrooien op stranden en de waddenzee, "Enhanced weathering" 50 tot 200 EUR per ton CO2 reductie
- CO2 direct uit de lucht halen, DACCS, 100 tot 300 EUR EUR, nog niet rijp voor opschalen

Zie dit plaatje uit het IPCC SR15 rapport
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/wp-content/uploads/2019/01/ipcc-CO2-reductie-met-CCS-in-kolencentrales.jpg

H. Daalder

Het beeld hier is dat de een CO2 als rommel beschouwt en de ander in zijn enthousiasme het als soort vuil onder het kleed wil vegen (CCS).

CO2 is een belangrijke natuurlijke component van de aardatmosfeer waarvan de echte werking in processen van klimaatverandering nog niet begrepen zijn. Dit in scherpe tegenstelling tot het door IPCC verkondigde stellige standpunt.
Huidige meningen en ‘oplossingen’ zijn gestoeld op de door IPCC en door politiek onbenul overgenomen doemscenario’s op grond van ontoereikende modellen.

F. Galjee

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen