Auteur

Sebastian Alejandro Perez

Werknemers met arbeidsbelemmering raken baan vaker kwijt, ondanks scholing

Werknemers met een arbeidsbelemmering hebben een grotere kans op baanverlies dan werknemers zonder arbeidsbelemmering. Ook hebben zij gemiddeld genomen een lager salaris en minder vaak een vaste aanstelling. Kan een opleiding of cursus voor het werk helpen de relatief slechtere loopbaanperspectieven van arbeidsbelemmerden te verbeteren?

Meer vrouwen op het hoogste beroepsniveau

Het onderwijsniveau van mannen en vrouwen stijgt al jaren, maar bij vrouwen gaat dat sneller dan bij mannen. Daardoor waren er in 2018 naar verhouding voor het eerst meer hoogopgeleide 15- tot 75-jarige vrouwen dan mannen. De relatief sterke toename van het onderwijsniveau van vrouwen krijgt ook zijn beslag in een toename van vrouwen die werken op het hoogste beroepsniveau.

Veel vaders nemen extra verlof op na geboorte kind

Al geruime tijd wordt er binnen de Nederlandse politiek over een eventuele verruiming van het kraamverlof gediscussieerd. In 2017 maakten bijna negen op de tien vaders direct na de geboorte van het kind gebruik van verlof.

Mannen nemen vaker deel aan cursussen dan vrouwen

Het verschil kan onder andere verklaard ­worden doordat de cursusdeelname lager ligt onder werknemers die minder dan 28 uur per week werken. Ook speelt de bedrijfstak waarin mannen en vrouwen werkzaam zijn een belangrijke rol.

Statistiek: Het combineren van betaalde arbeid en zorgtaken

Vaste werknemers die voltijds werken en werknemers met een flexibel dienstverband besteedden gemiddeld rond de elf uur per week aan langdurige zorgtaken. Dat is gemiddeld een uur per week meer dan voltijds werkende zelfstandigen.

Statistiek