Ga direct naar de content

Meer vrouwen op het hoogste beroepsniveau

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 14 2020

■ Sebastian Alejandro Perez (CBS)

Het onderwijsniveau van mannen en vrouwen stijgt al jaren, maar bij vrouwen gaat dat sneller dan bij mannen. Daardoor waren er in 2018 naar verhouding voor het eerst meer hoogopgeleide 15- tot 75-jarige vrouwen dan mannen. De relatief sterke toename van het onderwijsniveau van vrouwen krijgt ook zijn beslag in een toename van vrouwen die werken op het hoogste beroepsniveau.

De afgelopen vijftien jaar is het percentage werkenden dat werkt op het hoogste beroepsniveau vooral toegenomen voor 25- tot 45-jarigen. Ook als we inzoomen op deze groep is de stijging bij vrouwen sterker dan bij mannen (figuur). In beroepen op het hoogste niveau worden complexe en gespecialiseerde taken uitgevoerd, waarvoor een hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereist is.

In 2018 waren er voor het eerst verhoudingsgewijs meer vrouwen dan mannen van 35 tot 45 jaar die op het hoogste beroepsniveau werken. Binnen de groep 25- tot 35-jarigen was dat al langer het geval en is het verschil tussen vrouwen en mannen inmiddels opgelopen tot vijf procentpunten. Vijftien jaar geleden waren binnen deze leeftijdsgroep de percentages mannen en vrouwen op het hoogste beroepsniveau nog vrijwel gelijk.

De grootste toename van het aantal vrouwen in beroepen op het hoogste niveau vond de laatste jaren (2016/2018 ten opzichte van 2013/2015) plaats onder specialisten in personeels- en loopbaanontwikkeling, psychologen en sociologen en software- en applicatieontwikkelaars. Ook zijn er meer vrouwelijke artsen, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs en juristen.

Dat verhoudingsgewijs steeds meer mannen en vrouwen op het hoogste beroepsniveau werken, betekent dat steeds minder personen op een lager beroepsniveau aan het werk zijn. Deze afname vond de afgelopen vijftien jaar vooral plaats binnen beroepen met het op een na laagste beroepsniveau. Het betreft hier beroepen waarbij men weinig tot middelmatig complexe taken uitvoert. Voor deze beroepen wordt doorgaans een laag of middelbaar onderwijsniveau vereist.

Auteur

Categorieën