Ga direct naar de content

Mannen nemen vaker deel aan cursussen dan vrouwen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 3 2018

■ Sebastian Alejandro Perez (CBS)

Bedrijven maken het voor hun werknemers vaak mogelijk om hun ­kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen of op peil te ­houden door bedrijfsopleidingen aan te bieden. Het volgen van een cursus is daarbij de meest voorkomende vorm. Een cursus wordt gedefinieerd als een opleidingsactiviteit die bedoeld is voor een aantal deel­nemers tegelijk, die vrijwel altijd wordt gegeven buiten de werkplek (zoals in een trainingscentrum of klaslokaal) en die zich wat betreft inhoud, locatie en tijdstip kenmerkt door een hoge mate van organisatie door de trainer of het opleidingscentrum. Ook opleidingen die tot een al dan niet erkend diploma leiden, worden tot de cursussen gerekend.

Bij driekwart van de bedrijven nam in 2015 het personeel deel aan een cursus. En per bedrijf ging het gemiddeld om 41 procent van de werknemers die deelnam. Daarbij is het opvallend dat vrouwen minder vaak deelnemen dan mannen. Dit verschil kan onder andere verklaard ­worden doordat de cursusdeelname lager ligt onder werknemers die minder dan 28 uur per week werken; en dat zijn vaker vrouwen die in deeltijd werken.

Voor de cursusdeelname van mannen en vrouwen speelt ook de bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn een belangrijke rol. Zo was het verschil in cursus­deelname tussen mannen en vrouwen naar verhouding het grootst in bedrijven in de transport, de delfstoffenwinning en de bouw. Binnen deze bedrijfstakken beoefenen mannen en vrouwen doorgaans verschillende beroepen; mannen zijn vaker werkzaam in technische functies terwijl vrouwen vaker in administratieve kantoorfuncties werkzaam zijn. In de financiële dienstverlening en de horeca was het man-vrouwverschil daarentegen het kleinst. De horeca was daarnaast de enige bedrijfstak waar per bedrijf iets meer vrouwen dan mannen deelnamen aan een cursus.

Auteur

Categorieën