Ga direct naar de content

Veel vaders nemen extra verlof op na geboorte kind

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 30 2018

■ Sebastian Alejandro Perez (CBS)

Al geruime tijd wordt er binnen de Nederlandse politiek over een eventuele verruiming van het kraamverlof gediscussieerd. In de huidige vorm bestaat de kraamverlofregeling uit ­minimaal twee, door de werkgever betaalde, verlofdagen die de vader in de eerste vier weken na de geboorte van het kind kan opnemen. Afhankelijk van de cao kunnen eventueel meer dan twee dagen voor al dan niet betaald kraamverlof worden opgenomen.

Werkende vaders die na de geboorte van hun kind tijd aan het huis­houden willen besteden, kunnen naast kraamverlof ook van andere, veelgebruikte, verlofsoorten gebruikmaken, zoals extra ADV of vakantie­dagen. Minder gebruikelijke soorten zijn bijzonder of buitengewoon verlof, onbetaald verlof en ouderschapsverlof.

In 2017 maakten bijna negen op de tien vaders direct na de geboorte van het kind gebruik van verlof. Het huidige gebruik van deze verlof­regelingen is vergeleken met eerdere onderzoeksjaren (2015, 2013 en 2011) ongeveer gelijk gebleven.

Bijna twee derde van de vaders die na de geboorte van het kind enige vorm van verlof hebben opgenomen, maakte gebruik van ADV of vakantie­verlof, dat zij eventueel naast het kraamverlof opnamen. Wordt er gekeken naar de som van het kraam- en ADV/vakantieverlof, dan nam minder dan een vijfde van de vaders in totaal twee dagen of minder verlof op (figuur). Vier van de vijf vaders namen dus meer verlof op dan waar ze wettelijk recht op hebben; iets meer dan de helft van de vaders nam vijf tot vijftien dagen vrij om voor hun kind te zorgen. Bijna een op de vijf vaders had meer dan drie weken verlof.

Auteur