Auteur

Ruud de Mooij

Winstverdeelsleutels bij internationale belastingheffing

Winstverschuivingen door multinationale ondernemingen en een dertig jaar lange daling van de vennootschapsbelastingtarieven hebben het vertrouwen ondermijnd in de billijkheid van het belastingstelsel. Dit wordt versterkt door de opkomst van zeer winstgevende, door technologie gedreven invloedrijke digitale bedrijven die in veel van de landen waar ze actief zijn niet of nauwelijks belasting betalen. Er is ook geconstateerd dat de huidige regels schadelijk zijn voor lagelonenlanden, en deze beroven van de broodnodige opbrengsten.

Canon deel 8: Openbare financiën


Naschrift op: De marginale kosten van publieke fondsen zijn gelijk aan één


De marginale kosten van publieke fondsen zijn gelijk aan een


Van ouderenparticipatie naar -allocatie


Doelmatigheidswinst van minder hypotheekrenteaftrek


Doelmatigheidswinst van minder hypotheekrenteaftrek


Arbeidsaanbodelasticiteit en beleid


Stijging deeltijd vraagt om koerswijziging


Gedwongen ondoelmatigheid in de vennootschapsbelasting


Europees minimum voor vennootschapsbelasting is goede zaak


Vier toekomstbeelden voor Europa


Naar gerichter woonbeleid


Van bedrijfssparen naar verlofsparen


Dom Stabiliteitspact


De vruchten van de uitbreiding


Analyseer de analyses


Radicale fiscale verkenningen


Evaluatie vennootschapsbelasting


De prijs van beheer


Keuzes voor de lange termijn


Grenzeloos bankieren


De oplossing voor onze werkloosheid?


De onzekere toekomst van de welvaartsstaat


Werkt een 'Robin Hood'-beleid?


Energieheffing en werkgelegenheid