Auteur

Rethinking Economics

Economen in de praktijk (8): keuzes maken in ons onderwijs

Het afgelopen jaar sprak Rethinking Economics verschillende economen werkzaam in de praktijk. Wat leren hun verhalen ons over hoe we onze toekomstige economen zouden moeten opleiden? En hoe maken we keuzes in het inrichten van economiecurricula die toekomstige economen beter opleiden?

Economen in de praktijk (7) Cor Marijs

Cor Marijs studeerde economie aan de Universiteit Utrecht en milieubeleid aan de Universiteit van Oxford. Sinds hij afstudeerde werkt hij bij economisch adviesbureau Vivid Economics. Wat voor soort advies brengt hij uit? En hoe ervoer hij de verschillen tussen het Britse en Nederlands onderwijs?

Economen in de praktijk (6) Herman Wijffels

Herman Wijffels heeft een rijke loopbaan in economisch en bestuurlijk Nederland achter de rug. Hoe heeft zijn studie economie (Tilburg University) hem op deze loopbaan voorbereid? En hoe kijkt hij vanuit zijn ervaring naar de toekomst van de economie en economische wetenschap?

Economen in de praktijk (5) Gerben Nap

Gerben Nap werkt bij de Social Trade Organization in Utrecht. Daar experimenteert hij met nieuwe vormen van geld en economische samenwerking. Hoe heeft zijn studie ecologische economie hem voorbereid op zijn huidige werkzaamheden?

Economen in de praktijk (4) Jacqueline Schokking

Jacqueline Schokking werkt als consultant bij Bain & Company, en rondde enkele jaren geleden haar master economische geschiedenis af. Op welke manier heeft haar economieopleiding haar voorbereid op haar huidige consultancy-werkzaamheden?

Economen in de praktijk (3) Jan Donders

In zijn rol als directeur van de BoFEB, een traineeship voor economen, komt Donders in aanraking met veel net afgestudeerde economen. Zijn deze door hun opleiding eigenlijk wel voldoende geëquipeerd als ze aan hun carrière als beleidsmedewerker beginnen?

Economen in de praktijk (2) Dion Reijnders

“Om goed te functioneren als econoom heb je meer nodig dan wat de opleiding je biedt”

Economen in de praktijk (1) Hans Stegeman: “Een echte econoom word je pas in de praktijk”

In het eerste deel van de serie Economen in de praktijk spreekt Rethinking Economics Hans Stegeman. Hij is werkzaam bij Triodos bank en werkt aan een proefschrift aan de Radboud Universiteit.

Economen over het onderwijs: lessen uit de praktijk

Rethinking Economics gaat de komende maanden economen werkzaam in de praktijk interviewen. Doel is inzichtelijk te krijgen wat zij denken dat nodig is in economieopleidingen om economen hiervoor gedegen te equiperen.

Economen voor de klas: vijf best practices

Na acht interviews in de serie Economen voor de klas, maakt Rethinking Economics de balans op. Welke lessen hebben de economiedocenten ons meegegeven? En welke implicaties heeft dit voor het economiecurriculum van de toekomst?

Economen voor de klas (8) Ad Marijs: “Het mooie van het schrijven van leerboeken is het lesgeven eruit, en het mooie van lesgeven is het schrijven van leerboeken”

Het achtste deel van de blogreeks over economieonderwijs. Ad Marijs is econoom en theoloog aan de Hogeschool Windesheim.

Economen voor de klas (7) Marc Davidson: “Economiedocenten moeten beperkingen van hun vak goed aangeven”

Het zevende deel van de blogreeks over economieonderwijs. Marc Davidson is hoogleraar filosofie van de duurzame ontwikkeling en geeft de vakken milieu-ethiek en milieufilosofie.

Economen voor de klas (6): Esther-Mirjam Sent

Het zesde deel van de blogreeks over economieonderwijs. Esther-Mirjam Sent over het omarmen van pluralisme, het aansporen tot kritisch denken en meer.

Economen voor de klas (5): Pieter Gautier

Het vijfde deel van de blogreeks over economieonderwijs. Pieter Gautier over het motiveren van studenten, verrassende voorbeelden en interactief onderwijs.

Economen voor de klas (4): Alfred Kleinknecht

Het vierde deel van de blogreeks over economieonderwijs. Deze keer Alfred Kleinknecht. Hij gaf vijftien jaar economie aan niet-economen en spreekt over economische modellen, didactiek en innovatie.

Economen voor de klas (3): Bas Jacobs

“Je moet een overdosis aan liefde voor het economievak hebben om buiten je eigen expertise te willen treden”

Economen voor de klas (2): Patricio Dalton

“Wees niet bang je studenten in het diepe te gooien”

Economen voor de klas (1): Jan Verhoeckx

“Het gaat erom dat studenten economische inzichten overal om zich heen herkennen”

Economen voor de klas: best practices

In deze blogreeks geeft ESB het woord aan Rethinking Economics. Zij delen verhalen van een divers scala aan docenten, of ze nou een drukbezocht eerstejaarsvak in neoklassieke macro-economie geven, of een interdisciplinair derdejaars vak in ontwikkelingseconomie. Want er is veel over het onderwijs gesproken en het is tijd dat er ook mét het onderwijs wordt gesproken.