Auteur

Patrick Jeurissen

Hogere kapitaalrente in zorg na liberalisering wijst op marktmacht banken

Sinds de liberalisering van de Nederlandse zorgkapitaalmarkt zijn zorginstellingen voor leningen afhankelijk van commerciële kapitaalverstrekkers, terwijl de financiering voorheen door de overheid geborgd werd. Wat zijn de gevolgen voor zorginstellingen van de groeiende rol van commerciële kapitaalverstrekkers?

Inzicht in administratieve kosten cruciaal voor passend zorgbeleid

Het kabinet-Rutte IV wil de regeldruk voor zorgprofessionals aanpakken. Tegelijkertijd staat er beleid in de steigers, zoals passende zorg, dat gemakkelijk tot hogere administratieve kosten kan leiden. Het is de vraag in hoeverre de baten van het zorg­beleid opwegen tegen de extra administratieve kosten ervan.

Zonder volumebeheersing onvoldoende kostenbeheersing bij dure medische technologie

In een recente kamerbrief zette de minister van VWS uiteen hoe aan de VWS-thema's uit het coalitieakkoord vorm gaat worden gegeven. Er wordt ingezet op inkoopprijsverlaging bij dure geneesmiddelen, maar eerder onderzoek toont aan dat aanzienlijke prijsverlagingen leiden tot een volumetoename en daarmee juist niet in een kostenbesparing.

Begrotingsregels dempen collectieve zorguitgaven

De Nederlandse zorguitgaven vormen een integraal onderdeel van de Rijksbegroting, en zijn daarmee onderhevig aan de begrotingsregels van het kabinet. Tegelijkertijd lijken juist deze uitgaven lastig te sturen. Zijn begrotingsregels een effectief instrument om zorguitgaven te verminderen?

Kritische houding ten aanzien van innovaties in de zorg noodzakelijk

De trend in levensverwachting in Nederland stijgt, en we zijn steeds meer in staat om complexe gezondheidsproblemen te behandelen. Dit heeft echter ook gevolgen voor de zorg­kosten. Waarom nemen de zorgkosten toe, en hoe kunnen we onze zorguitgaven beperken?

Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

Het uitbreken van het coronavirus COVID-19 heeft op korte ­termijn grote invloed op de zorg, zowel financieel als organisatorisch. En waarschijnlijk zal het virus ook consequenties hebben voor hoe de zorg zich op de middellange termijn zal ontwikkelen.

Marktconcentratie is ook punt van zorg bij zelfstandige behandelcentra

Al enige tijd is er aandacht voor de toenemende concentratie op de markt voor ziekenhuiszorg. Maar een steeds groter deel van de medisch-specialistische zorg vindt plaats in zelfstandige behandelcentra. Is er op deze markt dan ook sprake van markt­concentratie? Een empirische analyse.

Marktprikkels verbeteren zorg niet bij reageerbuisbevruchting

Als patiënten het beste ziekenhuis kiezen en zorgverzekeraars de doelmatiger werkende organisaties belonen, hebben zorgaanbieders een prikkel om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden. Reageerbuisbevruchting is een goede casus: trekken ­succesvollere vruchtbaarheidsklinieken meer patiënten aan?

Lessen uit de CPB-beoordelingen van de zorg

In de aanloop naar en sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet van 2006 zijn er tal van doelmatigheidsmaatregelen geïntroduceerd voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het Centraal Planbureau heeft een invloedrijke taak, omdat politici en beleidsmakers gevoelig zijn voor de uitspraken van het CPB en daarom proberen hun voorstellen vaak zo veel mogelijk CPB-bestendig te maken.

Analyse stijging zorguitgaven