Auteur

Michiel van Leuvensteijn

Complexe pensioen­regelingen zijn duurder

Pensioenregelingen proberen op een zo rechtvaardig mogelijke manier de opbrengsten te verdelen over generaties. Dit leidt tot complexe pensioenregelingen en die zijn duurder zoals blijkt uit een analyse van de kosten.

De invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer

Nieuwe toetreders in het betalingsverkeer moeten voldoende ruimte krijgen om diensten aan te kunnen bieden. Daardoor ontstaat nieuwe concurrentie en kunnen consumenten goedkoper en eenvoudiger betalen. Omdat technologische veranderingen doorwerken op markt- en overheidsfalen, is het zaak om de impact van fintech op publieke belangen te blijven monitoren, zodat valkuilen bij overheidsinterventie vermeden kunnen worden.

Discontinuïteitsrisico’s door keuzevrijheid

Het voorstel om werknemers hun eigen pensioenfonds te laten kiezen, kan leiden tot strategisch keuzegedrag en daarmee tot ­substantiële discontinuïteitsrisico’s voor pensioenfondsen.

Fintech vanuit concurrentieperspectief

Goede regulering vooraf kan de introductie van innovaties in de betaalmarkt bespoedigen en concurrentie bevorderen.

Hoe de franchise pensioen­inkomens raakt