Auteur

Michiel Bijlsma

Versnelde afbouw hypotheek­renteaftrek mogelijk maar geen wondermiddel

Twintig jaar aan behoedzaam beleidsmatig schaven en inkaderen hebben het belang en de omvang van de hypotheekrenteaftrek doen afnemen. Huidig beleid zal in de komende decennia bovendien voor een verdere afname zorgen. Ook de lage rente zorgt voor minder aftrek. Is versnelde afbouw nodig? En wat is het effect op de huizenprijzen en de schaarste op de woningmarkt?

De data-agenda van de overheid dient zich ook op de data zelf te richten

Data worden steeds belangrijker als basis voor beleidsbeslissingen, maar er is nog te weinig aandacht voor het verzamelen en toegankelijk maken van kwalitatief goede data. Hoe kan dat beter?

Regulering toegang betaal­infrastructuur vergt nadere analyse

De Europese betaaldienstenrichtlijn (PSD2) reguleert de toegang tot de betaalinfrastructuur van derde partijen, waardoor er nieuwe innovatieve betaaldiensten kunnen worden aangeboden. Onder PSD2 is deze toegang voor derde partijen gratis. Maar is die ‘nul-prijs’ wel optimaal?

Betaaldienstenrichtlijn heeft nog geen revolutie ontketend

De vorig jaar herziene richtlijn betaaldiensten PSD2 beoogt de innovatie, concurrentie en veiligheid te vergroten op de Europese betaalmarkt. De richtlijn bevindt zich in de voorhoede van een bredere beweging om via data welvaartsgroei te genereren. Wat is de stand van zaken anderhalf jaar na de invoering van deze richtlijn?

Toekomstbestendig beleid voor de financiële sector

ICT-toepassingen veranderen de structuur van de financiële sector in rap tempo. Hoe moet de overheid daarop inspelen en hoe kunnen we voorkomen dat achterhaald beleid de markt frustreert?

Verandert fintech de financiële sector?

Michiel Bijlsma en Sander van Veldhuizen bespreken de artikelen uit het themanummer Fintech. Verandert de marktstructuur als gevolg van fintech?

Op de tekentafel: hypotheekverzekeringen

Welk marktfalen rechtvaardigt het bestaan van een hypotheekverzekering? En welke aandachtspunten brengt dat met zich mee voor de vormgeving van een hypotheekverzekering?

De balans tussen publieke en private risicodeling in de EMU


Jaarboek 2015 KVS

Hierbij treft u het Jaarboek 2015, gevuld met artikelen over diverse onderwerpen en als altijd geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in economie en maatschappij. De Nederlandse economie beweegt langzaam richting herstel. Er lijkt na acht jaar, licht aan het eind van de tunnel te zijn. Daarbij passen ook nieuwe onderwerpen. Innovatie speelt een centrale rol bij economische groei. De arbeidsmarkt is in flux. Als de eonomie gaat groeien, dan heeft het mkb financiering nodig. En krijgen we dan misschien alsnog te maken met seculiere stagnatie?

Rationeel beïnvloeden


De economie van informatie


Jaarboek 2014 KVS

Hierbij treft u het Jaarboek 2014, gevuld met artikelen over diverse onderwerpen, geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in economie en maatschappij. Hoewel de vooruitzichten zijn verbeterd, hebben we nog steeds te maken met de nasleep van de financiële crisis. De onderwerpen in deze editie liggen dan ook in het verlengde van de onderwerpen van vorig jaar. Het Nederlandse pensioenstelsel, de arbeidsmarkt, de Europese bankenunie, en de balansproblemen in de Nederlandse economie.

De Europese Bankenunie – is het glas vol, halfvol, of gewoon leeg?


De weg naar een hogere leverage-ratio


Rol overheid bij schuldafbouw consumenten


Statistiek


Het is maar een sprookje


De ondernemingskamer en de beurskoers van SNS vlak voor nationalisatie


Het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken – een gemiste kans


De waarde van overheidsgaranties voor banken


De Europese bankenunie – it’s the asset quality review, stupid


De Europese schuldencrisis - waar blijven de Nederlandse economen?


Cyprus - wordt vervolgd


Risicogewogen kapitaaleisen – knollen of citroenen?


Waarom we SNS moesten redden - over double leverage en het DGS als molensteen


Drie lessen uit de crisis bij SNS


Is de Nederlandse financiële sector te groot?


Beperkt vertrouwen in het depositogarantiestelsel


Concurrentie en de kwaliteit van ziekenhuiszorg


Fusies tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen