Auteur

Marion van den Brakel

Eenverdieners met jonge kinderen lopen meer armoederisico

Door de steeds verder aantrekkende economie en de relatief sterke koopkrachtverbetering in 2020, is het aandeel werkende paren tot AOW-leeftijd met een huishoudinkomen onder de lage-inkomensgrens gedaald tussen 2015 en 2020. Voor huishoudens met één verdiener is het armoederisico echter minder sterk afgenomen dan voor huishoudens met twee verdieners.

Inkomen vrouwen loopt steeds minder terug na geboorte kind

Het is bekend dat het inkomen van vrouwen na de geboorte van het eerste kind sterker afneemt dan dat van mannen, vooral omdat moeders dan minder uren gaan werken. Tegelijkertijd werken vrouwen steeds vaker en langer. Wordt de inkomensachteruitgang van vrouwen hierdoor steeds kleiner?

Vrouwen verliezen bijna kwart aan koopkracht bij echtscheiding

Bij een echtscheiding gaat vooral de koopkracht van vrouwen achteruit. Vrouwen verliezen ongeveer een kwart aan koopkracht, terwijl mannen er licht op vooruitgaan.

Studenten verdienen steeds meer bij

Met de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs fors meer gaan lenen. Maar zijn ze ook meer gaan werken? En wat betekent de coronacrisis voor hen?

Koopkracht van huishoudens scheef verdeeld

De koopkracht van de bijna 7,8 miljoen huishoudens in Nederland is niet gelijk verdeeld. Zo was het mediane oftewel middelste inkomen in 2018 ruim 3.000 euro lager dan het gemiddelde. De hoogste piek in de inkomensverdeling (het meest voorkomende inkomen) betrof 7,5 procent van de huishoudens.

Aantal mensen met een topinkomen neemt snel toe

Het aantal mensen met een topinkomen is vanaf 2011 sterk toegenomen. Tussen 2011 en 2017 zijn er 125.000 mensen bijgekomen met een persoonlijk inkomen van meer dan een ton.

Steeds meer vrouwen economisch zelfstandig

In de bevolking van vijftien jaar tot AOW-leeftijd die geen onderwijs volgt is ruim zestig ­procent van de vrouwen en bijna tachtig procent van de mannen economisch zelfstandig. Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen is sinds 2011 elk jaar gestegen.

Vooral vrouwen met uitkering slachtoffer van geweld

Van de ruim 4,6 miljoen niet-onderwijsvolgende vrouwen van meldt 1,9 procent in 2015 slachtoffer te zijn geweest van een geweldsdelict in de afgelopen twaalf maanden.

Door crisis en vergrijzing stijgt ongelijkheid in primair inkomen

Dit artikel is gepubliceerd op 14 september en onlangs verschenen in het themanummer Inkomensongelijkheid.

Statistiek: Jong en oud vaak financieel kwetsbaar

Bijna 1 miljoen mannen en 1,8 miljoen vrouwen van 20 tot 65 jaar waren in 2016 niet economisch zelfstandig, oftewel, ze waren financieel kwetsbaar. Dit houdt in dat ze niet werkten of met werken minder verdienden dan het netto-bijstandsniveau van een alleenstaande.

Armoederisico vrouwen na scheiding minder groot

Door de toegenomen economische zelfstandigheid lopen gescheiden vrouwen nu minder risico in armoede te geraken dan tien jaar geleden. Wel hebben ze nog steeds te maken met een koopkrachtverlies.

Statistiek: Vooral bij mannen: kleine zzp’er naast pensioen

Bij vrouwelijke kleine zzp’ers speelt de eigen onderneming bij de meerderheid de hoofdrol in het eigen inkomen.