Ga direct naar de content

Vrouwen verliezen bijna kwart aan koopkracht bij echtscheiding

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 28 2021

■ Marion van den Brakel (CBS)

In 2018 maakten volgens de CBS-Inkomensstatistiek ruim 51.000 mensen in particuliere huishoudens een echtscheiding mee: zij woonden begin 2019 niet meer samen met de huwelijks- of geregistreerde partner van begin 2018. Scheidingen die vóór 2018 plaatsvonden maar pas in dat jaar geregistreerd werden, tellen hierbij niet mee.

Bij een scheiding verandert vooral de koopkracht van vrouwen. Vrouwen die in 2018 scheidden gingen er in doorsnee 23,7 procent in koopkracht op achteruit. Mannen daarentegen hadden door de scheiding te maken met een mediane koopkrachtwinst van drie procent (figuur).

De koopkracht van mensen die na de scheiding een nieuwe partner hebben neemt niet af . Een op de tien had na de scheiding een nieuwe partner, alleen bij vrouwen met kinderen was dit minder vaak het geval. Bij degenen die alleenstaand verder gingen was vooral het koopkrachtverlies van vrouwen groot. Aangezien mannen (ook in kinderloze stellen) doorgaans een hoger inkomen hebben dan vrouwen, treft het verlies van het partnerinkomen vrouwen harder. Vaders die na de scheiding alleen woonden hadden een koopkrachtwinst van ruim dertien procent; zij hoefden hun inkomen niet meer volledig met partner en kind(eren) te delen. Bijna drie kwart van de mannen en vrouwen die in 2018 scheidden, heeft kinderen. Drie van de vier keer woonden die na de scheiding bij de moeder.

De koopkracht is het netto-inkomen dat het huishouden te besteden heeft (rekening houdend met prijzen van 2019), gecorrigeerd voor huishoudensomvang en -type. Die wijzen we toe aan elk huishoudenslid, dus iedereen in het huishouden heeft dezelfde koopkracht. Wanneer de kinderen deels bij de vader wonen maar ingeschreven staan bij de moeder kan zijn koopkrachtwinst dus overschat worden, evenals haar verlies. Daarnaast zijn belastingvrije inkomensoverdrachten tussen ex-partners, zoals kinderalimentatie, niet voor elk gescheiden stel beschikbaar. Uit gegevens over mannen en vrouwen die in 2013 scheidden, bleek dat de koopkrachtveranderingen iets gematigder zijn als een geschat bedrag aan kinderalimentatie meegeteld wordt.

Auteur