Auteur

Justus van Kesteren

Vaderschapsverlof verkleint inkomenskloof met moeders niet

Sinds 1 juli 2020 hebben vaders door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) recht op vijf weken aanvullend verlof. Deze wet beoogt de arbeidsmarktpositie van moeders te verbeteren ten opzichte van vaders. Maar vindt die verbetering ook plaats?

Zelfstandigen passen tarieven en aanbod aan door verzekeringsplicht

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt zelfstandigen bescherming en voorkomt afwenteling van risico’s op sociale voorzieningen. Maar wat zijn de gevolgen van een ­verzekeringsplicht voor de tarieven en voor het arbeidsaanbod van zelfstandigen?

Werknemers negatiever over efficiëntere private re-integratiedienstverlening

Nederland kent een hybride stelsel voor de Ziektewet en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waarbij werkgevers de keuze hebben om zich publiek te verzekeren via het UWV of eigenrisicodrager te zijn. Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de verschillen in re-integratiedienstverlening tussen het UWV en private aanbieders?

Keuzevrijheid verhoogt zzp-draagvlak voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) staat hoog op de beleidsagenda. Maar hoe kijken zzp’ers tegen een aov aan, en welke voorkeuren hebben ze daarbij?

“De analyse van Marx is nog altijd relevant”

De crisis heeft voor een hernieuwde interesse in Karl Marx gezorgd. Reden voor Geert Reuten, voormalig universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, om het ruim 2.200 pagina’s tellende magnum opus van Marx, Das Kapital, in een boekje van tachtig pagina’s ­samen te vatten (Reuten, 2017).

Jeugdscout schiet doel voorbij

Sporteconoom Lucas Besters doet onderzoek naar de effectiviteit van selectiesystemen binnen jeugd­opleidingen en heeft onlangs zijn proefschrift afgerond.

StatLine is volledig vernieuwd

Statline, de online-database van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is volledig vernieuwd. Reden voor een gesprek met hoofd Statline Dicke ter Steege.