Ga direct naar de content

Mbo-studenten kiezen relatief vaker opleiding voor krapteberoepen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 6 2023

Krapte aan vakmensen heeft aanzienlijke maatschappelijke gevolgen. Zo schaadt krapte in het onderwijs de ontwikkeling van kinderen, remt krapte in de techniek de energietransitie en beperkt krapte in de zorg de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening. Er is op dit moment daarbij ook nog sprake van een algemene dalende instroom in mbo-opleidingen. Het is daarom van groot belang om oplossingen te vinden voor deze krapte.

Een van de mogelijke oplossingen voor arbeidsmarktkrapte is het vergroten van de populariteit van vakopleidingen (mbo 2-4) gericht op de zorg, de techniek en het onderwijs. Onder mbo-studenten is er wat dat betreft al een aanpassingsproces in gang gezet. In 2016 koos slechts 45 procent van de mbo-studenten voor een opleiding richting de zorg, de techniek of het onderwijs, terwijl dat percentage in 2021 al was gestegen naar ongeveer 54 procent (figuur).

Mogelijk kiezen de mbo-studenten vaker voor de vakopleidingen richting krapte­beroepen vanwege de baanzekerheid die deze opleidingen bieden en de investeringen die worden gedaan om ze onder de aandacht te brengen bij scholieren, bijvoorbeeld via initiatieven zoals het Techniekpact.

Toch is de relatieve populariteit van opleidingen voor krapteberoepen nog geen oplossing voor de arbeidskrapte in deze sectoren. De instroom in absolute aantallen daalt namelijk wel, in lijn met de algemene daling van de instroom in mbo-opleidingen.

Met de energietransitie, opgaven in de woningbouw, toenemende zorgvraag en digitalisering van de economie in het vooruitzicht, blijft het daarom van belang om te blijven investeren in (de populariteit van) vakmanschap.

Auteurs

Categorieën

Plaats een reactie