Auteur

Jessie Bakens

Huidige vacatures zijn slechte raadgever voor studiekeuze

Jongeren die een vervolgopleiding kiezen wordt vaak een opleiding aanbevolen die toegang geeft tot een werkveld waar nu veel vacatures zijn. Dat is niet per se een verstandige aanbeveling, want de ene krapte op de arbeidsmarkt is de andere niet.

Recent afgestudeerde mbo’ers vaker werkloos in 2020

Voor de mbo’ers die tijdens het uitbreken van de coronapandemie de arbeidsmarkt betraden, lag de werkloosheid in 2020 hoger dan voor eerdere cohorten. Vooral onder mbo’ers met een beroeps­opleidende leerweg (bol) ligt de werkloosheid hoog.

Beroepen met complexe vaardigheden minst geraakt door de coronacrisis

Als gevolg van de lockdown om de verspreiding van het corona­virus te beperken, is de economie hard geraakt en loopt de werkloosheid op. Welke beroepen zijn het meest getroffen door de crisis, en wat zegt dit over de te verwachten arbeidsmarkt­perspectieven voor deze beroepen?

Laagopgeleiden participeren minder en met lager loon na de crisis

Economische cycli hebben niet alleen duidelijke gevolgen voor de vraag naar arbeid, maar ook voor het loon van werkenden. De afruil tussen het bruto-uurloon en de arbeidsmarktparticipatie is niet voor alle opleidingsniveaus hetzelfde.