Ga direct naar de content

Vaste contracten nauwelijks gebruikt om personeel aan te trekken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 19 2023

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor werkgevers moeilijk om nieuw personeel aan te trekken, zeker in kraptesectoren. Een manier om meer personeel aan te trekken en vast te houden (naast hogere lonen) is het aanbieden van vaste contracten. Vooralsnog lijken werkgevers echter weinig gebruik te maken van deze optie.

Voor alle sectoren zien we dat het aandeel vaste contracten toenam tijdens de coronacrisis (figuur), waarschijnlijk omdat werkgevers de tijdelijke contracten van medewerkers niet hebben verlengd of deze mensen hebben ontslagen. Maar na de coronacrisis, in de periode dat er weer veel mensen zijn aangenomen en de werkgelegenheid weer op of boven het niveau van vóór corona kwam te liggen, is het aandeel vaste contracten niet toegenomen.

Vooral in de horeca zien we een sterke toename van het aandeel vaste contracten tijdens corona, waarschijnlijk omdat er hier vooral veel mensen met een tijdelijke contract hun baan verloren. Vanaf 2021 daalt het aandeel vaste contracten echter sterk. Nieuwe mensen worden dus voornamelijk op tijdelijke contracten aangenomen. Ondanks dat in deze sector de vacaturegraad nog steeds hoog is, lijken werkgevers geen extra vaste contracten aan te bieden. Het aandeel vaste contracten in de horeca ligt zelfs onder het niveau van vóór de coronacrisis. Ook in de kraptesectoren onderwijs en de zorg, bieden werkgevers nauwelijks vaste contracten aan.

De bevinding dat het aandeel vaste contracten niet toeneemt in kraptesectoren is extra verrassend omdat het ingaan van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020 het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om vaste contracten aan te bieden. Werkgevers betalen vanaf 2020 namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract, dan voor hen met een flexibel contract.

Blijkbaar vinden werkgevers het (direct) aanbieden van vaste contracten geen aantrekkelijke manier om personeel aan zich te binden, ook niet het personeel dat ze al in dienst hebben. Wellicht dat de economische onzekerheid op het gebied van bijvoorbeeld de energieprijzen en de inflatie ervoor zorgt dat werkgevers weinig risico willen lopen ondanks de grote tekorten.

Categorieën

Plaats een reactie