Ga direct naar de content

Recent afgestudeerde mbo’ers vaker werkloos in 2020

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 19 2021

■ Jessie Bakens en Evie Graus (ROA)

Voor de mbo’ers die tijdens het uitbreken van de coronapandemie de arbeidsmarkt betraden, lag de werkloosheid in 2020 hoger dan voor eerdere cohorten. Vooral onder mbo’ers met een beroeps­opleidende leerweg (bol) ligt de werkloosheid hoog.

In de schoolverlatersenquêtes van het ROA en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden mbo’ers anderhalf jaar na hun afstuderen bevraagd over hun arbeidsmarktsituatie. In het najaar van 2020 is dus het cohort scholieren bevraagd dat afstudeerde in het schooljaar 2018/2019. Deze groep jongeren betrad de arbeidsmarkt net voor het uitbreken van de coronapandemie, en de daarop volgende economische crisis.

In totaal is 4,5 procent van de mbo-gediplomeerden uit schooljaar 2018/2019 ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen werkloos (figuur). Het percentage is bovendien ruim een procentpunt hoger dan de werkloosheid onder de twee eerdere cohorten anderhalf jaar na afstuderen. Ten opzichte van het cohort 2017/2018 is de werkloosheid onder alle niveaus gestegen. In absolute zin is de werkloosheid onder gediplomeerden van niveau 1 het hoogste.

De werkloosheid onder gediplomeerden van het mbo-bol is hoger dan onder die van de beroepsbegeleidende leerweg (het mbo-bbl). Dat geldt voor alle niveaus. Dit kan komen omdat gediplomeerden van het mbo-bbl relatief gezien ouder zijn dan die van het mbo-bol, en ook vaker werkenden zijn die zich willen laten om- of bijscholen in hun huidige baan. Ook wordt het contract bij de werkgever waar de bbl-opleiding is gevolgd vaak voortgezet na afstuderen. De kans is daarom groter dat mbo-bbl-­gediplomeerden direct na het afronden van hun studie betaald werk hebben.

Dat het gemiddelde werkloosheidspercentage onder mbo’ers volgens het CBS in september en oktober 2020 net iets hoger is dan het werkloosheidspercentage over de gehele Nederlandse beroepsbevolking, is het gevolg van de hoge werkloosheid onder mbo-bol. De werkloosheid onder mbo-bbl blijft relatief laag ten opzichte van de gemiddelde werkloosheid.

Auteurs

1 reactie

  1. M. van Geel
    2 jaar geleden

    Interessante data, zijn deze ook regionaal beschikbaar??