Auteur

Hugo Erken

Hoge inflatie leidt niet tot sterke loon-prijsspiraal

De inflatie is momenteel het hoogste in veertig jaar tijd, vooral als gevolg van de hoge grondstoffenprijzen. Zal deze inflatie zich ook vertalen in hogere looneisen en een loon-prijsspiraal?

De lage R&D-investeringen in Nederland kosten groei

Met het Nationaal Groeifonds hoopt het kabinet op korte termijn de Nederlandse R&D-investeringen aan te jagen. Wat levert dat op, en is het voldoende om tot de meest kennisintensieve economieën te gaan behoren?

Internationale concurrentie beperkt ruimte om lonen te verhogen

Er is in Nederland een brede roep om loonsverhoging, mede omdat de loonkosten achterblijven bij de productiviteit. Bedrijven ­moeten echter ook rekening houden met buitenlandse concurrenten. Hoe groot is de loonruimte van Nederlandse bedrijfstakken als er ­rekening wordt gehouden met de internationale dimensie?

China moet werken aan productiviteitsgroei

China staat voor grote uitdagingen. De overheid moet de economie omvormen om zo op de langere termijn het welvaartsniveau van hoogontwikkelde westerse economieën te kunnen evenaren. Maar wat is daar voor nodig?

Nederland in recessie als Chinese huizenbubbel barst

Een Chinese huizenmarktcrisis met een verondersteld bbp-verlies van ruwweg twintig procent zou in Nederland leiden tot een cumulatief verlies van zes procent. Dit is de helft van het verlies in Nederland na de Grote Recessie.

Bijlage: Erken en Giesbergen (2017) Nederland in recessie als Chinese huizenbubbel barst. ESB, te verschijnen.

Een intertemporeel prijsmodel voor de Chinese huizenmarkt

CPB-reactie beperkt zich tot technische kritiek en mist de essentie

Een macromodel voor de middellange termijn kan niet zonder een verklaring voor de ontwikkeling van TFP, zoals die mag worden verwacht in een moderne entrepreneurial economie.

Het belang van innovatie, onderwijs en ondernemerschap voor groei

De huidige macro-economische modellen onderschatten wat innovatie, onderwijs en ondernemerschap betekenen voor economische groei.

Mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt


De oploop van de werkloosheid verklaard


Kinderopvangbeleid en arbeidsparticipatie van vrouwen


Inkomen van zelfstandigen in crisistijd


Arbeidstekorten in de zorg


Lage werkloosheidsgroei ten tijde van crisis


Promotie


Trendbreuk in de Nederlandse productiviteitsontwikkeling