Auteur

Henriëtte Prast

Lesmateriaal economieonderwijs is gender-stereotyperend

Om de economieles op de middelbare school aantrekkelijk te maken, werken de lesmethodes veel met voorbeelden. Zijn die voorbeelden representatief voor de huidige samenleving?

Waarom een voor pandemie gewaarschuwde beleidsmaker niet voor twee telt

Op Prinsjesdag 2020 noemde minister Hoekstra COVID-19 een ‘zwarte zwaan’. Die typering komt het kabinet goed uit, want tegen een zwarte zwaan kun je niets beginnen. Maar was COVID-19 eigenlijk niet veeleer een ‘voorspelbare verrassing’?

In memoriam Hans de Boer (1955-2021): Econoom die zichzelf bleef

Vorige week overleed Hans de Boer onverwacht op 66-jarige leeftijd. Een portret van een man die recht voor zijn raap was, altijd in voor een soms wat botte grap en volstrekt onafhankelijk in zijn denken.

Veel onderzoek in accountancy

Dat er behoefte is aan dit dossier over accountancy heb ik, als relatieve buitenstaander op dit terrein, de afgelopen jaren gemerkt. Nergens in Europa is er zo veel politieke en maatschappelijke discussie over accountants als in Nederland. Tegelijkertijd is er een lawine aan solide wetenschappelijk onderzoek op auditinggebied, maar dat is niet of nauwelijks bekend buiten de kring van experts.

Pensioenkeuzes presenteren als navigatiemetafoor biedt onvoldoende richting

Sinds september 2019 krijgen pensioendeelnemers hun pensioenvooruitblik aan de hand van een navigatiemetafoor met drie richtingen gepresenteerd. Deze presentatie is niet inzichtelijk, biedt onvoldoende handelingsperspectief, en zal niet bijdragen aan het vertrouwen in het pensioensysteem.

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Vrouwen in de economie: een levenslange ontmoediging

Het man/vrouw-verschil is in de economische wetenschap groter dan in andere disciplines. Maar worden vrouwen op de middelbare school en tijdens hun loopbaan dan ook anders behandeld?

Women in economics: a lifelong discouragement

The gender gap in economics science is worse than in other disciplines. Are women treated differently than men, in school and during their careers?

Omkeerhypotheek interessant als aanvullende oudedagsvoorziening

Met een omkeerhypotheek kunnen ouderen het vermogen dat vastzit in hun huis vrij maken. Hoe werkt een omkeerhypotheek, hoe groot is de interesse in dit instrument in Nederland en welke groepen hebben de meeste belangstelling?

Het effect van framing op pensioenperceptie

Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Communicatie in procenten kan het pensioenbewustzijn vergroten tegen lage kosten.

De klant centraal bij risicocommunicatie


Verwantschap en financieel risicogedrag van vrouwen


Essay: Duurzaamheid en voedsel vanuit een gedragseconomische invalshoek


Gedragseconomische pensioenoplossingen


Een gedragseconomische visie op leefstijl


Gedragsreacties van deelnemers op nieuwe contracten


Nudge voor beleid: Gezondheid


Eind goed al goed?


Vorstelijk beloond


Donorpaspoort


What's in a name?


Column: Slecht en goed nieuws


Werknemer kan én wil niet zelf beleggen voor pensioen


Waar zit de belegger?


De depositoverzekering tegen het licht


De telecom-hype: hij was er echt


Kosten en baten van de EMU: een tussenbalans


Bezuinigen is geen kunst