Auteur

Gerda Gringhuis

Kleine bedrijven laten in 2020 grootste banenherstel zien

Door de coronamaatregelen liep het aantal banen in 2020 tijdens de lockdownperioden per saldo terug. Bij kleine bedrijven was dit effect het grootst, maar zij laten ook het sterkste herstel zien.

Veel inkomenssteun voor Amsterdamse werknemers

Met de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid konden bedrijven met verminderde inkomsten het loon van werknemers doorbetalen. Vooral in de regio Groot-Amsterdam werkte een groot aandeel van de werknemers bij een bedrijf dat noodsteun ontving (36,7 procent van de werknemersbanen).

Statistiek: bedrijven hadden vanaf 2010 vaker stagiairs in dienst

In 2016 waren er 103.000 banen waarin stagiairs werkzaam waren. Dat is 1,3 procent van het totaal aantal werknemersbanen in Nederland en een toename van 0,2 procentpunt vanaf 2010.

Statistiek: Deeltijd in plaats van voltijd

Sinds de economische crisis is het totaal aantal banen in de bouw flink afgenomen, terwijl in de industrie een verschuiving van voltijd- naar deeltijdbanen zichtbaar is.

Statistiek: Meer doorstroom naar vaste baan bij grote bedrijven


Statistiek


Statistiek


Aantal banen verder gedaald