Auteur

Gerda Gringhuis

Statistiek: bedrijven hadden vanaf 2010 vaker stagiairs in dienst

In 2016 waren er 103.000 banen waarin stagiairs werkzaam waren. Dat is 1,3 procent van het totaal aantal werknemersbanen in Nederland en een toename van 0,2 procentpunt vanaf 2010.

Statistiek: Deeltijd in plaats van voltijd

Sinds de economische crisis is het totaal aantal banen in de bouw flink afgenomen, terwijl in de industrie een verschuiving van voltijd- naar deeltijdbanen zichtbaar is.

Statistiek: Meer doorstroom naar vaste baan bij grote bedrijven


Statistiek


Statistiek


Aantal banen verder gedaald